Kauno menininkų namai kuria INFOTEKĄ! 

Prašome skirti 2 procentus jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramą Infotekos KNYGOMS.

Kauno menininkų namų įmonės kodas: 188204249 (daugiau jokių rekvizitų pildant formą nereikia).

Visi dirbantys moka pajamų mokestį, kurį vėliau LR Vyriausybė, paskirsto jos manymu svarbiausioms sritims. Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis taip pat gali įsitraukti į šį procesą ir nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 2 proc. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio.

Paramą galite skirti trimis būdais:
1. elektroniniu būdu per EDS;
2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;
3. atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
Prašymą galima pateikti ir per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

Gyventojas, nusprendęs paremti pasirinktą paramos gavėją (vienetą nuo 2017-01-01 ir /ar meno kūrėją) ir/ar politinę partiją, turi užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 3 versiją ir iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 d. pateikti ją mokesčių administratoriui.

Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

Norint vienu Prašymu paskirti pajamų mokesčio dalį ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, Prašymo 5 laukelyje reikia įrašyti kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti, o E5 laukelyje − paskutinius kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti.

Pavyzdys

Siekiant paskirti 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. pajamų mokesčio dalį, pakanka iki 2017 m. gegužės 2 d. pateikti tik vieną Prašymą, kurio 5 laukelyje įrašyti 2016 m., o E5 laukelyje – 2020 m. Pagal tokį Prašymą paskirta pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. gautų pajamų.

Dėkojame už paramą!