VADOVO ATASKAITOS

KMN įstaigos 2016 m. vadovo veiklos programos įgyvendinimo ataskaita

KMN įstaigos 2015 m. vadovo Viktoro Valašino ataskaita

KMN įstaigos 2014 m. vadovo Viktoro Valašino ataskaita

KMN įstaigos 2013 m. vadovo Viktoro Valašino ataskaita

KMN įstaigos 2012 m. vadovo Viktoro Valašino ataskaita

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

2017 metai

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) III ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos III ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos III ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansas) II ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos II ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos II ketv.

Mokėtinų gautinų sumų ataskaitos I ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I ketv.

2016 metai

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) IV ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos IV ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos IV ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) III ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų atskaitos III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos III ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) II ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos II ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) I ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos I ketv.

2015 metai

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) IV ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita IV ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos IV ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) III ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita III ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos III ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) II ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos II ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos II ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) I ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos I ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I ketv.

XXX

2014 metai

2014 m. finansinės būklės ataskaita IV ketvirtis

2014 m. finansinės būklės ataskaita III ketvirtis Balansas KMN 2014 III ketv.

2014 m. finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas III ketvirtis Aiskinamasis rastas 2014 III ketv.

2014 m. finansinės būklės ataskaita II ketvirtis Balansas KMN 2014 II ketv

2014 m. finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas II ketvirtis Aiskinamasis rastas 2014 II ketv.

2014 m. finansinės būklės ataskaita I ketvirtis Balansas KMN 2014 I ketv.

2014 m. finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas I ketvirtis Aiskinamasis rastas 2014 m. I ketv.

XXX

2013 metai

Priedai prie 2013 m. balanso

2013 m. finansinės būklės ataskaita IV ketvirtis Balansas KMN 2013 m. IV ketv. 

2013 m. veiklos rezultatų ataskaita IV ketvirtis

2013 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas Aiškinamasis raštas 2013 m. IV ketv.

2013 m. finansinės būklės ataskaita III ketvirtis Balansas KMN 2013 m. III ketv.

2013 m. rugsėjo 30 d.finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas Aiškinamasis_raštas 2013 m. III ketv.

2013 m. finansinės būklės ataskaita II ketvirtis Balansas_2013 m. II.ket.

2013 m. veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis  Veiklos_ataskaita_2013 m. II_ket.

2013 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas Balansas_2013 m. II_ket.aiškinamasis

2013 m. finansinės būklės ataskaita I ketvirtis  Balansas_2013 m. I.ket.

2013 m. veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis  veiklos_ataskaita_2013 m. I_ket.

2013 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas Balansas_2013 m. I_ket.aiškinamasis