VEIKLOS PLANAI

Kauno menininkų namų 2019 m. veiklos planas

Kauno menininkų namų 2018 m. veiklos planas

VADOVO ATASKAITOS

KMN įstaigos 2017 m. vadovo veiklos ataskaita

KMN įstaigos 2016 m. vadovo veiklos programos įgyvendinimo ataskaita

KMN įstaigos 2015 m. vadovo V. Valašino ataskaita

KMN įstaigos 2014 m. vadovo V. Valašino ataskaita

KMN įstaigos 2013 m. vadovo V. Valašino ataskaita

KMN įstaigos 2012 m. vadovo V. Valašino ataskaita

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

2018 metai

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) III ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos III ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. III ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) II ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos II ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. II ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) I ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos I ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. I ketv.

2017 metai

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) IV ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos IV ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. IV ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) III ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos III ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. III ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansas) II ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos II ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. II ketv.

Mokėtinų gautinų sumų ataskaitos I ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. I ketv.

 

2016 metai

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) IV ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos IV ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. IV ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) III ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų atskaitos III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. III ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) II ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. II ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) I ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. I ketv.

 

2015 metai

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) IV ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita IV ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. IV ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) III ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita III ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. III ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) II ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos II ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. II ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) I ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos I ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask. I ketv.

 

2014 metai

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) III ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) II ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) I ketv.

 

2013 metai

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) IV ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) III ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) II ketv.

Finansinės būklės ataskaitos (balansai) I ketv.