2020-01-23 Diskusija: Ekologinės meno praktikos ir jų atpažinimo problema šiuolaikiniame mene 

 

2020-02-04 Diskusija: Kultūros iniciatyvų finansavimo šaltinis – žmonės: mecenatystė ir sutelktinis finansavimas