KMN edukacijos programa siekia plėsti profesionalaus šiuolaikinio meno ribas didinant jo prieinamumą ir įtraukiant sunkiau pasiekiamas jaunimo grupes į kultūros kūrėjų ir vartotojų gretas. Ilgalaikis programos tikslas – didinti kultūros socialinę atsakomybę ir skatinti kultūrinių, socialinių ir edukacinių darbų sinergiją. Naudojant kūrybines praktikas šia programa siekiama praplėsti akiratį, įgalinti jaunimą ir suteikti įgūdžių bei patirčių, kurie nėra jiems lengvai pasiekiami jų kasdienybėje.

Programos veiklose profesionalūs šiuolaikinio meno kūrėjai dirba su jaunimo grupėmis specialiai jiems pritaikyta metodika, kurioje susilieja šiuolaikinio kūrybinio mąstymo bei atlikimo metodai, alternatyvi pedagogika ir įvietintas socialinių klausimų nagrinėjimas.

Programą kuruoja kultūrinės veiklos vadybininkė-edukatorė Asta Volungė, kontaktai pasiteirauti: Tel.: (8 37) 22 32 59, asta@kmn.lt