Gruodžio 2 d. 15 val. kviečiame į Kauno menininkų namų Kultūros infocentro organizuojamą virtualią pristatymų sesiją ir diskusiją, siekiančią aptarti kultūros stebėsenos ir analizės procesus.

Virtualioje erdvėje vyksiančiame renginyje dalyvaus šioje srityje aktyviai dirbantys specialistai: Kristina Mažeikaitė, Povilas Mintautas, Anastasija Dichtiar, Rūta Stepanovaitė ir Tadas Šarūnas. Renginio moderatorius – Matas Drukteinis.

Pristatymai ir diskusija vyks virtualioje erdvėje ir bus transliuojami tiesiogiai Kauno menininkų namų Facebook paskyroje.

PRISTATYMAI

Kristina Mažeikaitė – Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja

Kultūra ir statistika

Dažnai tenka girdėti pasakymą, kad duomenų apie kultūrą nėra arba yra nepakankamai, kad mes neturime pakankamai informacijos apie kultūros lauke veikiančias organizacijas ar kūrėjus. Kita vertus, neretai girdime ir tai, kad skaičiai apie kultūrą nieko nepasako. Pranešimo metu bus plačiau pristatyta kultūros stebėsenos ir analizės problematika, aptariama, ką skaičiai gali pasakyti apie kultūrą. Remiantis Lietuvos kultūros tarybos patirtimi bus pristatoma, kokiais būdais renkami duomenys apie kultūros lauką, kaip planuojama šiuos duomenis plėsti, ir, žinoma, svarbiausia – kokia šių duomenų nauda.

Povilas Mintautas – Kauno menininkų namų rinkodaros specialistas, VšĮ „Kaunas 2022“ monitoringo specialistas, atsakingas už platformos ir renginių kalendoriaus kultura.kaunas.lt administravimą ir vystymą.

Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės įrankis

Nuo 2017 m. Kauno menininkų namai, kartu su partneriais, pradėjo kurti Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės įrankį, kurio tikslas – vienyti miesto ir rajono kultūros operatorius, kaupti duomenis apie jų veiklą, analizuoti bendro kultūros lauko augimą ir plėtros perspektyvas. Šis įrankis veikia kaip renginių kalendorius kultura.kaunas.lt – miesto gyventojams ir svečiams skirta svetainė, kurioje galima rasti visus kultūros ir meno įvykius, vykstančius Kaune. Tačiau platformos veikla neapsiriboja tik kokybiškų kultūros renginių komunikavimu visuomenei. Ji taip pat turi kultūrinės veiklos duomenų įvedimo galimybę, kuri yra papildyta duomenų analizavimo funkcija. Tuo siekiama burti kultūros bendruomenę, ieškoti naujų sprendimų kultūros stebėsenos skaitmenizavime bei analizuojant surinktus duomenis spręsti kultūros lauke kylančius iššūkius.

Anastasija Dichtiar – Lietuvos šokio informacijos centro projektų koordinatorė. Anastasija yra gerai susipažinusi su Lietuvos šiuolaikinio šokio, cirko lauku, aktyviai stebi ir analizuoja šokio ir cirko sektoriaus įvykius, pristato Lietuvos šiuolaikinį šokį tarptautiniuose renginiuose, platformose, dirba su šokio fiksavimu (dokumentavimas, filmavimai, sklaida), istorinės šokio medžiagos skaitmeninimu. Atsakinga už Lietuvos šiuolaikinio šokio, cirko duomenų bazės vystymą ir statistinės informacijos rinkimą.

Lietuvos šiuolaikinio šokio, cirko duomenų bazė

Tai viešas katalogas, kuriame pateikiama informacija apie Lietuvos šiuolaikinio šokio, cirko kūrėjus ir atlikėjus, trupes ir teatrus, organizacijas bei Lietuvoje vykstančius tarptautinius festivalius, rezidencijų programas. Lietuvos šokio informacijos centro (LŠIC) sukurtas šiuolaikinio šokio katalogas reikšmingas tuo, kad vienoje informacinėje platformoje dance.lt pateikiama svarbiausia susisteminta šokio ir cirko lauko informacija lietuvių bei anglų kalbomis. Sukurtas įrankis padeda efektyviau pristatyti Lietuvos šiuolaikinį šokį ir cirką, prisideda prie šių meno sričių tarptautiškumo skatinimo, palengvina komunikaciją nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Taip pat nuo 2019 metų LŠIC įgyvendina statistinės informacijos rinkimą apie Lietuvos šiuolaikinio šokio lauko veiklos rodiklius. Ligi šiol šiuolaikinio šokio sektoriaus veiklos rodikliai buvo renkami ir naudojami tik fragmentiškai, kas neleido stebėti bendros sektoriaus situacijos, procesų ir tendencijų. Pradėtas šokio sektoriaus veiklos rodiklių rinkimas ir sisteminimas ateityje taps pagrindu šokio lauko tyrimams ir platesnėms analizėms.

DISKUSIJA

Kodėl kaupti ir analizuoti kultūros lauko duomenis yra svarbu ir pačioms organizacijoms, ir atskiriems sektoriams ar miestams bei visos šalies mastu? Su diskusijos dalyviais aiškinsimės ne tik duomenų rinkimo, stebėsenos bei analizės problemas, jų priežastis, bet taip pat aptarsime ir naujausias tendencijas šioje srityje. Kartu ieškosime atsakymo, kokiomis kryptimis kultūros statistika ir tyrimai turėtų būti vystomi toliau, kur jie gali būti panaudoti ir kokius sektoriaus iššūkius gali pradėti spręsti efektyviau.

Dalyvauja:

Kristina Mažeikaitė – Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja

Rūta Stepanovaitė – Kauno menininkų namų direktorė, Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės įrankio iniciatorė

Anastasija Dichtiar – Lietuvos šokio informacijos centro projektų koordinatorė

Tadas Šarūnas – sociologas ir viešosios politikos tyrėjas. Savo tyrimuose ir kūrybinėje veikloje nagrinėja socialinės segregacijos, miesto sociologijos ir kultūrinių elgsenų socialinio konstravimo klausimus. Aktyviai konsultuoja nacionalines ir ES institucijas kultūros ir švietimo politikos, viešinimo bei stebėsenos klauismais.

Diskusijos moderatorius – Matas Drukteinis, kompozitorius, portalo VOXART.lt vadovas, kultūros renginių organizatorius.

Renginį organizuoja Kauno menininkų namai.