text that describes this image

Kauno menininkų namų (KMN) kultūrinės informacijos centras (infocentras) – nauja, 2018 m. pradedanti veikti platforma, užsiimsianti kultūrinių reiškinių bei meno informacijos sklaida ir koordinavimu Kauno mieste.

TIKSLAI

Atliepiant Kauno kultūros strategiją, infocentro veikla siekiama ne tik skatinti miesto gyventojų ir jo svečių įsitraukimą į bei domėjimąsi Kauno miesto bei regiono kultūros ir kūrybinių industrijų žemėlapiu, bet ir gerinti, skatinti komunikaciją tarp vietinių kultūros operatorių, keitimąsi patirtimi ir resursais.

KRYPTYS

Atsižvelgiant bei reaguojant į Kauno kultūrinio lauko dalyvių bei „Kaunas 2022“ poreikius, tikslus ir užduotis, miesto istorinę atmintį, kultūros ir meno tendencijas, siekiama, kad infocentro veikla būtų pasiekiama kuo platesnei auditorijai. Tad įgyvendinant jo tikslus remiamasi įvairovės, tolerancijos, bendruomeniškumo, tarptautiškumo principais.

VEIKLOS

Formuojant infocentro veiklos turinį stiprus dėmesys yra skiriamas kultūros ir meno projektų iniciatyvų viešinimo stiprinimui mikrorajonuose, bendruomenių būrimui, skiriant vis daugiau dėmesio socialiai pažeidžiamoms grupėms, jų integracijai bei kokybiškos viešos erdvės poreikių tenkinimui. Čia pateikiama informacija bus pasiekiama lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat pritaikyta kurčiųjų bei aklųjų poreikiams.

KMN infocentro veikla bus matoma tiek elektroninėje, tiek fizinėje erdvėje ne tik dėl informacijos kaupimo bei sklaidos, bet ir dėl infocentrą lydinčių projektų bei renginių ciklų. Infocentrą bus galima rasti vos tik įžengus į pastatą V. Putvinskio g. 56, Kaune.

Pagrindinės infocentro veiklos:

  • KMN infotekos-skaityklos bei atviros bendradarbystės erdvės kuravimas ir koordinavimas;
  • informacijos apie aktualias mieste veikiančias kultūros ir meno organizacijas ir jų renginius bei kitas veiklas teikimas;
  • pagalbos teikimas rengiant konferencijas ar susitikimus su žiniasklaidos atstovais KMN erdvėse, viešinant vietinių kultūros operatorių veiklą;
  • miesto kultūriniam veidui aktualių projektų, paremtų partnerystėmis, inicijavimas;
  • edukacinių projektų ir renginių ciklų įgyvendinimas.

Infocentro veiklą koordinuoja kultūrinės veiklos vadybininkė Milda Šarpnickytė, kontaktai pasiteirauti: milda@kmn.lt, (8 37) 223259.