Kultūros infocentro misija yra buriant Kauno kultūros bendruomenę, įprasminti kultūrą ir jos naudą visuomenei. To siekiant kviečiame visus bendradarbiauti, dalintis informacija ir kartu atskleisti kultūros lauko unikalumą. Mūsų užduotis yra ne kurti naujas iniciatyvas, o suteikti viešinimo platformas ir kitus naudingus įrankius jau esamoms. Taip pat įvairių mokymų pagalba prisidėti prie kultūros operatorių kompetencijų kėlimo.

Kviečiame naudotis mūsų siūlomomis nemokamomis paslaugomis:

  • Platinti dalomąją ar kitą medžiagą apie savo veiklas KIC’e
  • Skelbti įvykius internetiniame renginių kalendoriuje www.kultura.kaunas.lt bei mėnesiniame leidinyje „Kaunas pilnas kultūros“
  • Ieškoti ir skelbti informaciją Kultūros infocentro FB grupėje
  • Rengti darbo susitikimus, spaudos konferencijas ar kitus renginius Skaitykloje
  • www.kultura.kaunas.lt stebėsenos ir analizės įrankio pagalba kaupti ir analizuoti savo organizacijos veiklos duomenis (lankytojų srautus, komunikacijos duomenis ir kitus renginių rezultatus)
  • www.kultura.kaunas.lt stebėsenos ir analizės įrankio pagalba paprastai ir lengvai pateikti Kauno miesto savivaldybei duomenis apie organizacijos veiklą (tik Kauno m. savivaldybės biudžetinėms kultūros įstaigoms)
  • Dalyvauti mokymuose (tik kultura.kaunas.lt vartotojams)

Plačiau apie kultura.kaunas.lt renginių kalendorių ir kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės įrankį

Nuo 2017 m. Kauno menininkų namai, kartu su partneriais, pradėjo kurti Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės įrankį, kurio tikslas – vienyti miesto ir rajono kultūros operatorius, kaupti duomenis apie jų veiklą, analizuoti bendro kultūros lauko augimą ir plėtros perspektyvas. Siekis yra derinti skirtingų įstaigų poreikius, spręsti bendras kultūrinės veiklos problemas ir teikti inovatyvias, kokybiškas paslaugas.

Virtualus įrankis veikia keliais lygmenimis: 1) kultūros operatoriams prieinamose individualiose paskyrose, kuriose duomenys yra kaupiami, vykdoma savianalizė, įvedama renginių informacija, kuri patenka į 2) atvirą, miestiečiams ir miesto svečiams prieinamą, kultūros renginių kalendorių kultura.kaunas.lt

Įrankio unikalumas – kultūrinės veiklos duomenų įvedimo galimybė, kuri yra papildyta duomenų analizavimo funkcija. Analizė galima keliais lygmenimis:

  • Individuali – duomenų apie renginius pildymas kiekvienai įstaigai leidžia stebėti ir įvertinti savo veiklos rezultatus;
  • Kauno kultūros lauko – kiekvieną mėnesį kultūros ir meno operatoriams teikiama bendra Kauno kultūros lauko analizė, kurioje atsispindi kultūros tendencijos mieste;
  • Strateginė – kiekviena įstaiga gali kreiptis į kultura.kaunas.lt administratorių dėl detalios savo įstaigos veiklos analizės, kuri yra atspirties taškas sėkmingam strategijos planavimui.

Tikimasi jog analize ir interpretavimu paremti duomenys prisidės prie tvarių kultūros lauko sprendimų priėmimo miesto lygmeniu. Kartu tai galimybė sekti problemines kultūros lauko vietas, o taip pat pasidžiaugti tais pasiekimais, kurie viršija lūkesčius, ir juos viešinti.

Norite bendradarbiauti, naudotis mūsų paslaugomis ar sužinoti daugiau?
Kviečiame užsukti į svečius V. Putvinskio g. 56 arba susisiekti:
viktorija@kmn.lt | +370 664 22938
povilas@kmn.lt | +370 372 24475