Kauno menininkų namai kviečia į 2018-ųjų metų koncertų ciklą Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, kurio metu skambės kariliono virtuozų Austėjos Staniunaitytės ir Juliaus Vilnonio atliekami kūriniai.
 

Koncertų ciklo pradžia jau šių metų sausio 12 d. 16.30 val. Koncertas skirtas 1991 m. sausio 13-osios aukoms atminti, jo metu karilionininkas Julius Vilnonis atliks lietuvių kompozitorių kūrinius, tarp kurių skambės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Juozo Naujalio, Giedriaus Kuprevičiaus kompozicijos.

Artimiausia šių metų koncertų Kauno karilionui programa:

 
Vasario 16 d. 11.30 val. – Austėjos Staniunaitytės koncertas Lietuvos Valstybės atkūrimo akto šimtųjų metinių proga. Programoje skambės Austėjos parengtos lietuvių kompozitorių kūrinių ir lietuvių liaudies dainų aranžuotės, tarp kurių skambės Galinos Savinienės, Balio Dvariono kompozicijos. 
Kovo 11 d. Juliaus Vilnonio koncertas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga.
Balandžio 15 d. Juliaus Vilnonio koncertas, skirtas Tarptautinei kultūros dienai.
Karilionas (pranc. „carillon“) – vienas iš sudėtingiausių muzikos instrumentų pasaulyje. Instrumento, susidedančio iš chromatiškai suderintų varpų komplekto, istorija siekia 500-us metų. Karilionu grojamų muzikinių kompozicijų įmantrumas tiesiogiai priklauso nuo karilionininko patirties, profesionalumo ir fizinio pasirengimo – grojama rankomis (kumščiais, pirštais), kojomis – dažnai basomis, tam, kad būtų geriau juntamas instrumentas.
Reguliarūs koncertai Kauno karilionu vyksta jau daugiau nei 60 metų, pirmieji Kauno karilionininkai – Giedrius ir Viktoras Kuprevičiai. Šiandien Kauno karilionas turi 49-is varpus bei atnaujintą klaviatūrą, didžiausias kariliono varpas „Kaunas“ – Valdo ir Almos Adamkų dovana.
Kauno karilionas priklauso Vytauto Didžiojo karo muziejui (steigėjas – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija). Kariliono koncertų programą šiltuoju metų sezonu, sekmadieniais bei valstybinių švenčių dienomis koordinuoja Kauno menininkų namai. Šių metų programa parengta pasibaigus karilionininkų parinkimo ir koncertinių programų atlikimo Kauno karilionu konkursui.
2018-ųjų metų koncertų ciklo tikslas – tęsti Kauno kariliono koncertų tradiciją Kaune, supažindinti kariliono muzikos gerbėjus ne tik su klasikinėmis, bet ir šiuolaikinėmis karilionu atliekamomis muzikinėmis kompozicijomis, pristatyti kariliono muziką jaunesnės kartos kauniečiams ir Kauno svečiams, puoselėti šio instrumento unikalumą.
Daugiau informacijos – Kauno menininkų namų Facebook paskyroje:
EN
Kaunas Artists’ House is pleased to invite you to a cycle of concerts for Kaunas carillon taking place at the garden of Vytautas the Great War Museum throughout the year 2018. The concerts will be performed by carillon virtuosos Austėja Staniunaitytė and Julius Vilnonis.
 
The first concert is going to take place on 12 January 4.30 pm. This concert is dedicated to the victims of 13 January. Julius Vilnonis will perform compositions written by prominent Lithuanian composers, such as Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Juozas Naujalis and Giedrius Kuprevičius.
 
The upcoming concerts of the program:
 
February 16th. The concert by Austėja Staniunaitytė on the 100th anniversary of the Restoration of Lithuanian Statehood in Vilnius.
 
March 11th. The concert by Julius Vilnonis on the occasion of the Day of Restoration of Independence of Lithuania.
 
April 15th. The concert by Julius Vilnonis. The concert is dedicated to the International day of Culture.
Carillon is one of the most sophisticated musical instruments in the world. The history of the instrument, which consists of a set of chromatically coordinated bells, dates back 500 years. The quality of musical compositions played by carillon depend on the experience, professionalism and physical fitness of the carillonist – the music is played by hands (fingers, fists), legs – often barefoot, in order to sense the instrument better.
Regular concerts for Kaunas carillon have been going on for over 60 years, with Giedrius and Viktoras Kuprevičiai being the first carillonists in Kaunas. Today Kaunas carillon has 49 bells and an updated keyboard, and its largest bell „Kaunas“ is a gift from Valdas and Alma Adamkai.
Kaunas carillon belongs to Vytautas the Great War Museum, founded by the Ministry of National Defense of the Republic of Lithuania. During the warm season, on Sundays and public holidays, the concerts for Kaunas carillon are coordinated by Kaunas Artists’ House. This year’s program has been prepared after the completion of competition for selection of carillonists and their programs for Kaunas carillon.
The aim of the program is to continue the tradition of carillon concerts in the city of Kaunas, to introduce its fans not only to the classical compositions of carillon music, but also to contemporary carillon-based pieces, to present carillon music to the younger generation of residents in Kaunas and the city’s guests, as well as to foster the uniqueness of this instrument.
More information on the Facebook website of the Kaunas Artists’ House: