Savanorystė Kauno menininkų namuose (KMN) yra svarbi institucijos dalis, skatinanti miestiečius ir miesto svečius prisidėti prie visiems atviros erdvės – Kauno menininkų namų – kūrimo, kultūros sklaidos ir bendruomeniškumo puoselėjimo. Įsitraukdami į savanorystę, aplinką, kurioje norime augti, kuriame kartu, tad drauge užtikriname ir tvaresnę miesto plėtrą. KMN savanoriai – mūsų ambasadoriai, kurie apsilankymą čia mūsų svečiams gali paversti ypatinga patirtimi.

KAS GALI TAPTI KMN SAVANORIU?

Savanoriu gali tapti bet kokio amžiaus, lyties, religinių ar politinių įsitikinimų asmuo, norintis praplėsti savo akiratį kultūriniame ir meno lauke bei, žinoma, prisidėti prie geresnės ir socialiai atsakingesnės visuomenės kūrimo.

KODĖL VERTA TAPTI KMN SAVANORIU?

Savanorių veikla KMN visų pirma remiasi geranoriškumo, tarpusavio sutarimo, bendradarbiavimo, atvirumo ir pagarbos kitam vertybėmis. Siekiame svetingo požiūrio į vienas kito pasiūlymus ir idėjas, tad savanorystės veiklą matome kaip neformalų mokymąsi, kuris svarbus ugdant įvairialypę asmenybę.

Savanorystė KMN taip pat atveria galimybę susipažinti su įvairiais kultūros ir meno kūrėjais, įgyti naujų pažįstamų ir draugų bei naudingos patirties.

Taigi, savanoriaudamas KMN dalyvauji kuriant ir savo aplinką, ir miestą, kuriame gyveni.

SAVANORIŲ VEIKLOS KMN

Savanorystė apima šias pagrindines veiklas:

  • pagalba organizuojant, koordinuojant ir viešinant renginius;
  • įsitraukimas į KMN projektų įgyvendinimą ir vystymą;
  • pagalba kuruojant tokias KMN platformas kaip kultūros infocentras, skaitykla, atviroje darbo ir susitikimų erdvėje;
  • pagalba kuriant ir skatinant įvairiai KMN auditorijai draugišką aplinką.

Visas savanorystės veiklas lydi kas dvi savaites vykstantys savanorių susitikimai, kuriuose galime geriau vienas kitą pažinti ir aptarti tolimesnius darbus bei idėjas.

KAIP TAPTI KMN SAVANORIU?

Į savanorystę KMN žiūrime atsakingai, tad visuomet pirmiausia norime išsiaiškinti tavo ir mūsų lūkesčius, aptarti, kaip vieni kitiems galime pagelbėti geriausiai.

Nori tapti KMN savanoriu? Parašyk KMN savanorių koordinatorėms:
asta@kmn.lt