Vasario 18 d. 19 val. Kauno menininkų namai kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga bei leidykla Jonas ir Jokūbas kviečia į renginių ciklo „InfoKnygos“ susitikimą: knygos „Kas yra filosofija?“ (2019 m.) pristatymą.

„Kas yra filosofija?“ – tai paskutinis bendras XX a. prancūzų filosofo Gilles’io Deleuze’o ir psichoanalitiko Félixo Guattari darbas.

Reikšdami nepasitikėjimą tapatumu ir gindami anti-individualizmą politikoje, filosofijoje, psichoterapijoje, šie mąstytojai išlieka aktualūs ir šiandien. Pasak Deleuze‘o ir Guattari, egzistuoja trys didžiosios minties formos: mokslas, menas bei filosofija, kurios skirtingais metodais tramdo pasaulyje vyraujantį chaosą. Filosofija save išpildo kurdama konceptus. Konceptų kūrimas skiriasi nuo mokslinės veiklos ir meninės kūrybos, nors visos trys veiklos nukreiptos į mus supantį chaosą. Veikale galima įžvelgti daugumą Deleuze‘o sistemą dominavusių vaizdinių, apvainikuotų socialiniu bei politiniu atsidavimu kovoje už individų teises bei laisves.

Gilles Deleuze (1925-1995) – prancūzų filosofas, rašė filosofinius veikalus, apimančius poststruktūralizmo, metafizikos bei epistemologijos sferas, tačiau jo filosofijoje nesvetimos buvo meno, politikos, kino, estetikos, religijos temos. Félix Guattari (1930-1992) – psichoterapeutas, šizoanalizės ir ekosofijos kūrėjas, dirbęs La Borde psichiatrinėje klinikoje Prancūzijoje. Šie kontinentinės filosofijos atstovai kartu kolaboruodami parašė „Anti-Oidipą“ (1972), „Tūkstantį plokštikalnių“ (1980), „Kapitalizmą ir šizofreniją“.

Knygos pristatymo dalyviai:

prof. Gintautas Mažeikis – VDU dėstytojas, filosofas, kultūros teoretikas, antropologas, veikalų „Dvasios niekšybė“, „Propaganda ir simbolinis mąstymas“ autorius. Mokslinių interesų kryptys: kritinė teorija, simbolinis mąstymas, politinė antropologija.

Doc. dr. Nijolė Keršytė – VU dėstytoja, veikalo „Kas yra filosofija“ vertėja, humanitarinių mokslų daktarė, filosofė. Mokslinių interesų kryptys: šiuolaikinė prancūzų filosofija, poststruktūralizmo teorija, semiotika.

Diskusiją moderuos doc. dr. Jurga Jonutytė – VDU filosofijos katedros vedėja, filosofė. Mokslinių interesų kryptys: ekosofija, feminizmo teorija, naratologija, ideologijos teorija ir kritika. Knygos „Tradicijos sąvokos kaita“ autorė, M. Heideggerio monografijos „Meno kūrinio ištaka“ vertėja.

Renginį pristato leidykla „Jonas ir Jokūbas“.

InfoKnygos – tai Kultūros infocentro renginių ciklas, kuruojamas kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga, pristatantis per pastaruosius 3 metus išleistas lietuvių ir užsienio autorių knygas, atstovaujant jaunąją ir vyresniąją rašytojų kartas.

Kauno menininkų namų (KMN) kuruojamas Kultūros infocentras užsiima kultūros informacijos sklaida ir koordinavimu, taip pat skaityklos kuravimu.