Kauno menininkų namai (KMN) skelbia atvirą kvietimą kūrėjoms ir kūrėjams dirbti rezidencinio formato laboratorijose su specifine jiems nauja auditorija. Šio, bendradarbiavimu grįsto, proceso metu bus siekiama atgalinio ryšio, leidžiančio kokybiškai transformuoti arba papildyti individualius kūrybinius metodus, juos padaryti prieinamus pasirinktai auditorijai, o taip pat pritaikyti turinį nuotoliniams, skaitmeniniams formatams.

Rezidencijos bus vykdomos 2020 m. spalį-lapkritį, viso iki 4 savaičių. Atviro kvietimo būdu bus atrinktos 3 kūrėjos arba kūrėjai, kurie su pasirinktomis bendruomenėmis dirbs tiek Kauno menininkų namuose, tiek kitose miesto erdvėse.  Menininkams/ėms dalyvaujantiems projekte numatytas 1000 eurų atlyginimas.

Karantino situacija Lietuvoje dar labiau išryškino kultūros svarbą ir, iš kitos pusės – jos prieinamumo iššūkius. Kūrėjo ir auditorijos ryšį sutrikdęs karantinas užaštrino visuomet aktualius klausimus: kam kuriama, kaip kūrinys transformuojasi kelyje iki auditorijos ir ką daryti, kai šis ryšys nutrūksta tuomet, kai jo labiausiai reikia?

Projekto „Rezidencinio formato laboratorijų parengimas, įgyvendinimas ir sklaida“ apimtyje, pasitelkiant meninio tyrimo metodą, bus sukurta erdvė tyrimui, mokymuisi, naujų žinių kūrimui ir dalijimuisi, kompetencijų tobulinimui, viešai diskusijai. Kūrybinių laboratorijų rezidentų darbą papildys tyrėjų, ekspertų bei KMN programų kuratorių komanda, prisidėsianti prie kokybiško santykio su specifinėmis auditorijomis kūrimo. Vienas pagrindinių projekto tikslų – kokybiškas įtraukimas auditorijų, kurios dėl karantino ir kt. apribojimų, kultūros operatorių, kūrėjų žinių ar kt. resursų stokos, patyrė išskirtinai didelę ir visokeriopą atskirtį.   

Projekto eigoje, šalia rezidencinio formato laboratorijų, vyks vieši renginiai (pristatymai, diskusijos, seminarai), nagrinėjantys psicho-socialinius kultūrinės atskirties aspektus bei inovatyvius kultūros produktų kūrimo ir skaitmeninimo būdus.

Dalyvavimo projekte sąlygos:

  • Menininkas rezidencijos metu sieks dirbti su jam nauja auditorija*;
  • Menininkas galės panaudoti jau esamą kūrinį, jį transformuoti arba sukurti naują darbo su auditorija procese;
  • Bendradarbiaudamas su ekspertų/mentorių komanda, menininkas sieks sukurti darbo su nauja auditorija metodiką per auditorijos pažinimą ir individualaus kūrybinio proceso pritaikymą;
  • Prireikus, menininkas bus pasiruošęs dirbti su auditorija ir ekspertais/mentoriais nuotoliniu būdu;
  • Menininkas skirs iki 4 sav. nepertraukiamai rezidencijai Kaune 2020 m. spalį-lapkritį;
  • Projekte kviečiami dalyvauti menininkai, gyvenantys ir kuriantys Lietuvoje. 

* Pirmenybė teikiama auditorijoms, patiriančioms (arba karantino sąlygomis patyrusioms) kultūrinę atskirtį.  

Pastaruosius trejetą metų Kauno menininkų namai plėtoja programas, kurių turinys būtų prieinamas auditorijoms ir bendruomenėms, kultūroje dalyvaujančioms mažai arba nedalyvaujančioms apskritai, todėl tikimasi, jog rezidentai bus susipažinę su KMN veiklomis, mažinančiomis atskirtį ir didinančiomis kultūros paslaugų bei turinio prieinamumą. Daugiau informacijos: www.kmn.lt skiltyje PROJEKTAI. 

Dalyvavimas rezidencijose yra apmokamas. Rezidentų amžius yra neribojamas.

Pasiūlymus rezidencijai iki 3000 ženklų, kartu su kūrybiniu portfolio, kviečiame teikti iki 2020 m. rugsėjo 20 d. (imtinai) el. p.: menas@kmn.lt. Tel. nr. pasiteiravimui: 8 37 223259.  

Projektas vykdomas drauge su: VDU universiteto informatikos, medijų ir kitų aktualių sričių atstovais, NDG kuratorių komandos atstovėmis bei Performatyvaus dizaino asociacijos atstovais.

Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos kultūros taryba 

* Visos programos apimtyje vyksiančios veiklos bus organizuojamos kontaktinėmis, pusiau nuotolinėmis ar nuotolinėmis formomis, atsižvelgiant į tuo metu šalyje galiojančias rekomendacijas ar nurodymus dėl asmenų aptarnavimo ir paslaugų teikimo viešose įstaigose.