Birželio mėnesį Kauno menininkų namuose įvyko programavimo dirbtuvių ciklas. Penkių šeštadieninių susitikimų metu buvo mokomasi dirbti vizualaus programavimo kalba Pure Data.

Dirbtuvių ciklas prasidėjo dar kovo mėnesį, tačiau dėl pandemijos buvo sustabdytas po pirmosios paskaitos, kurioje sudalyvavo dvylika vizualiniu programavimu susidomėjusių žmonių. Pasibaigus karantinui ir atlaisvėjus ribojimams, birželio mėnesį su jau perpus sumažėjusiu dalyvių skaičiumi įvykdyti likusieji užsiėmimai – dalis dalyvių juos lankė Kauno menininkų namų salėje, dalis, remdamiesi užsiėmimų video medžiaga, juos sekė nuotoliniu būdu.

Dirbtuvių turinį parengė ir išdėstė garso ir vaizdo menininkas, Vilniaus dailės akademijos dėstytojas, Įvietinto meno katedros (anksčiau – Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedra) vadovas Vygintas Orlovas. Menininko tyrimų akiratyje – komunikacija, trikdžiai, sąsajos tarp garso ir vaizdo, juos stebinčios akies ir girdinčios ausies bei percepcijos procesai. Vygintas Pure Data intensyviai taiko savo kūrybinėje praktikoje. Pasitelkdamas šią programavimo kalbą kuria tiek gyvo garso pasirodymus, tiek audiovizualines instaliacijas, ir mielai moko kitus, norinčius pradėti programuoti šia galinga atviro kodo kalba.

Susitikimų metu buvo pažindinamasi su muzikinės sintezės pagrindais, virtualių instrumentų konstravimo principais, pagal kuriuos buvo dėliojami įvairūs garso ir vaizdo procesus atliekantys instrumentus. Iš kokių komandų, elementų ir procesų susikonstruoti virtualų sekvencerį, ką pasitelkti, kad išgirstume, kaip skamba augalai, kaip garsu manipuliuoti vaizdinę medžiagą – šiuos ir kitus klausimus kėlė dalyv*.

Pure Data dirbtuvės organizuojamos „Matters“ – industrinės kultūros platformos programos apimtyje. 2020 m. „Matters“ programa orientuojama į prieinamą edukaciją muzikos kūrimo technologijų ir technikų srityje per dirbtuves ir nedidelius koncertus, bei į paramą elektroninio ar kito su industrine kultūra siejamo garso kūrėj*ms.

„Matters“ platforma 2018 m. radosi kaip „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ dalis, nuo 2020 metų persikėlė ir šiuo metu vyksta partnerystėje tarp Kauno menininkų namų ir „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“.