Rugsėjo pradžioje paskelbėme atvirą kvietimą Lietuvoje kuriantiems menininkams dalyvauti rezidencinio formato laboratorijose. Projekto tikslas – sukurti erdvę, kurioje menininkai bei įvairios bendruomenės galėtų pažinti vieni kitus, tuo pačiu reflektuoti save, dalintis žiniomis, diskutuoti, kelti savo kompetenciją bei kurti naują metodiką tolimesniems socialiniams meniniams projektas. Menininkams ir jų bendradarbiams projektus vystyti padės ir kultūros lauko operatoriai, aktualių sričių specialistai bei KMN programų kuratorių komanda.

Džiaugiamės galėdami pristatyti tris menininkes, nepabūgusias iššūkio kurti kartu su sau nedaug pažįstamomis, kultūrinę atskirtį karantino metu išgyvenusiomis auditorijomis, – tai šokėja ir choreografė Vilma Pitrinaitė, tarpdisciplininio meno kūrėja Marija Nemčenko ir šokėja bei šokio pedagogė Indrė Puišytė-Šidlauskienė.

Vilma Pitrinaitė rezidencijos metu, pasitelkdama judesį, nagrinės maištininkės figūrą, jos problematiką, neigiamas konotacijas bei galimas skirtingas pozityvias interpretacijas. Šiuolaikinio šokio atlikėja ir choreografė pasirinktą temą bei jos išraiškos formą analizuos projekte „Tai ne tavo sapnas“ kartu su jaunimu, anksčiau nesidomėjusiu eksperimentiniu, konceptualiu šokiu.

Marija Nemčenko, atstovaudama BRUT Collective architektūrinio bei socialiai grįsto meno kolektyvą, rezidencijų formato laboratorijose tęs savo projektą „Mūsų stadionas“, kurį įgyvendins su vaikais arba paaugliais. Šiuo projektu menininkė siekia padėti bendruomenėms sukurti savadarbį kiemo stadioną, kuriame sutilptų sportas ir menas bei kuriame kiekviena šių sričių galėtų papildyti viena kitą.

Indrė Puišytė-Šidlauskienė savo kūryboje daug dėmesio skiria kūno pajautimui ir supratimui, aktyviai stengiasi į judesio veiklas įtraukti žmones su skirtingais fiziniais gebėjimais. Rezidencijos metu šokėja ir pedagogė pasirinko judesio svarbą tyrinėti su regos negalią turinčių žmonių bendruomene – užsiėmimų metu menininkė kvies kartu ieškoti judėjimo būdų ir drauge kurti pastatymą „Pašok su manimi“.

Naujienų iš rezidencijų laukite jau netrukus!