2019 m. vasarą Kauno menininkų namai, bendradarbiaudami su Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyriumi, Kauno kurčiųjų reabilitacijos centru bei padedant jaunų architektūros specialistų, entuziastų ir profesionalų grupės iniciatyvai „Ekskursas“, pradėjo įgyvendinti projektą „Modernėjančios Lietuvos ženklai: kurčiųjų gidų integracija“.

Projekto eigoje įvairaus amžiaus žmonėms su klausos negalia buvo pristatyti du ekskursijų ciklai po Europos paveldo ženklą gavusius ir UNESCO Pasaulio paveldo statuso siekiančius modernizmo pastatus: -Ekskursijos „Kauno gyvenimai“ pagrindinė tema: socialinis miestiečių gyvenimas tarpukariu, jo sąlygos per privačios architektūros paveldo objektus.

Ekskursija „Visuomeninės architektūros“ pasakoja apie Lietuvos valstybės kūrimą tarpukariu per įvairias viešąsias įstaigas: bankus, organizacijų rūmus, ambasadas ir administracinius pastatus. Įgyvendinant šį projektą „Ekskurso“ specialistai apmokė 2 kurčiuosius gidus, todėl ekskursijos buvo vedamos kurčiųjų gimtąja – gestų kalba. Tokiu būdu buvo didinama kultūros paveldo aktualizacija ir sklaida socialinėje atskirtyje gyvenantiems žmonėms, skatinama pagarba bei sąmoningumas architektūriniam paveldui bei didinamas šių vertybių žinomumas pabrėžiant socialinį dialogą, žmogaus teises ir lygiateisiškumą.

Projekto vadovė: Elena Mikaitienė

Projekto koordinatorė: Miglė Jaskūnienė

Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos kultūros taryba

Projekto partneriai: Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyrius, Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras

Projekto veiklos vykdytos bendradarbiaujant su iniciatyva „Ekskursas“