Sausio 15 d. 18 val. Kauno menininkų namai ir architektė Rasa Chmieliauskaitė kviečia į projekto „(Ne)matoma architektūra“ leidinio pristatymą, kurį renginio metu galės skaityti ir tyrinėti visi norintieji. Taip pat vyks atviras pokalbis su leidinio autore.

Šis leidinys yra projekto „(Ne)matoma architektūra“ dalis ir buvo sukurtas mąstymo modeliavimo (ang. design thinking) metodu, remiantis 2019 m. vykusio kokybinio tyrimo su tikslinės grupės savanoriais metu. Spaudinyje taktiliškai reprezentuojami penki Lietuvai reikšmingi architektūros stiliai (vėlyvoji gotika, barokas, tarpukario Lietuvos modernizmas, brutalizmas ir postmodernizmas), pateikiami trumpi jų aprašymai ir siūloma pažinti po kelis lankytinus šių stilių pastatus.

Leidinys yra priemonė skirta neprofesionalams – tiek neregiams, tiek regintiesiems – susipažinti su architektūros stilių išraiškomis, tyrinėti ir atpažinti ženklus grafiniuose-taktiliniuose paveiksluose, kurie yra leidinio autorės R. Chmieliauskaitės meninės interpretacijos, reprezentuojančios aptartus architektūros stilius. Spaudiniai sukurti remiantis tyrimo metu surinktomis neregių dalyvių patirtimis.

Projekto „(Ne)matoma architektūra“ tikslas – supažindinti aklųjų ir silpnaregių bendruomenę su architektūros raida Lietuvoje bei paskatinti domėtis supančios architektūros menine ir kultūrine verte, mokytis skaityti architektūros kalbą. Projektas taip pat siekia supažindinti architektūros profesionalus bei visuomenę su nevizualiais architektūros pažinimo būdais ir galimybėmis.

Leidinio dizainas – Rasa Chmieliauskaitė
Tekstai – Aistė Dičkalnytė, Rasa Chmieliauskaitė
Kalbos redaktorė – Rūta Narkevičiūtė
Brailio vertėjai – Sergej Mech, Henrikas Stukas

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneriai – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga ir Kauno architektūros festivalis (KAFe 2019).