Kauno menininkų namai spalio 12 d. 18 val. kviečia į tarptautinio šiuolaikinio meno projekto „SPEAKING VOLUMES! / TUNGEBUNDET“ parodos atidarymą. Paroda veiks iki spalio 26 d.

„SPEAKING VOLUMES! / TUNGEBUNDET“ dalyvaujantys menininkai pristatomus kūrinius daugiau negu metus vystė specialiai šiam projektui. Šių metų balandžio mėnesį KH7artspace Orhuse, Danijoje, vyko pirmoji projekto dalis, pavadinta WORD OF MOUTH. Kauno menininkų namuose pristatoma antroji – TUNGEBUNDET.

Paroda „SPEAKING VOLUMES! / TUNGEBUNDET“ nagrinėja metaforinę, religinę ir politinę balso reikšmę. Kauno menininkų namai parodos eksponavimui pasirinkti neatsitiktinai: šiame modernistiniame pastate turėjo įsikurti Vatikano nunciatūra, t. y. popiežiaus ambasadorius, vadinamasis nuncijus, o „nuncio“ bei anglų k. žodis „enunciate“ turi tą pačią etimologinę šaknį, reiškiančią „aiškiai ištarti žodžius ir jų dalis“.

Žodžių ir tekstų naudojimas vaizdo dekonstrukcijai – septintojo ir aštuntojo dešimtmečio idėja. Tačiau kas yra balsas? Savo esė „Le Grain de la Voix“ (1972 m.) prancūzų teoretikas Roland Barthes kalba apie išskirtines balso savybes ir pateikia tokį apibrėžimą: „kol kūnas balse dainuoja, atliepdamas rašančią ranką“. Ta (-s) kuri (-s) kalba, sukuria savąją kalbą.

Dažnai kalbama, jog reikia „surasti savo balsą“, tarsi jis judėtų kambaryje, laukdamas, kad kažkas pareikš savo teisę į jį. Religijoje figūruoja dieviškojo balso kūno perėmimo idėja – glosolalija – subjektui kalbant jam nepažįstamomis kalbomis. Balsavimo terminas germanų kalbomis kyla nuo žodžio „balsas“. „SPEAKING VOLUMES! / TUNGEBUNDET“ klausia: kam priklauso balsas?

Dalyvaujantys menininkai: Ditte Lyngkær Pedersen (DK), Rikke Hansen (DK), Cathrine Clover (AU/UK), Søren Krag (DK/NO), Marija Griniuk (LT/DK), Mads Mygind ir Lise Haurum (DK), Louise Vind Nielsen (DK/DE) ir Tanja Nellemann (DK).

Spalio 12 d.
18 val. Diskusija „Menininkas kaip politinis balsas“. Moderuoja: menininkė Marija Griniuk
19:30 val. Parodos atidarymas; performansai

Rikke Hansen (DK) ir Tanja Nellemann (DK) performansas „Intertransmedial Green – iš burnos į ausį. Pasveikinimas Henningui Christiansenui (2018)“ (10 min.)

Marijos Griniuk (LT/DK) performansas „Mark-Making. Traces of light / Ženklo palikimas – šviesos pėdsakai“ (15 min.)

Paroda veiks iki spalio 26 d., darbo dienomis, 10-18 val.

Projektą ir parodą organizuoja ir kuruoja Rikke Hansen (DK) ir Tanja Nellemann (DK)

Partneriai: KH7 Artspace, BiteVilnius AiR, Århus Kommune, Statens Kunstfond, Nordisk Kulturfond, Kauno Menininkų Namai

APIE MENININKUS

Rikke Hansen (Danija)

Rikke Hansen – rašytoja ir meno kritikė, dirbanti ir gyvenanti tarp Londono (Jungtinė Karalystė) ir Orhuso (Danija). Pagrindinės jos rašymo sritis – performansai, instaliacijos, video ir tekstu paremtas menas. R. Hansen dažnai rašo meninius bei kūrybinius publicistinius tekstus menininkų knygoms, taip pat prodiusavo kassavaitinę radijo laidą „Nature Calls: Animals in Visual Culture“ Resonane 104.4 FM, Londono meno radijo stotyje. R. Hansen studijavo meną bei filosofiją: ji įgijo dailės studijų bakalauro laipsnį Goldsmiths universitete Londone ir 2003 m. baigė estetikos ir meno teorijos magistrą Middlesex universiteto filosofijos fakultete Londone.

Tanja Nellemann Poulsen (Danija)

Tanja Nellemann Poulsen – menininkė, gyvenanti ir dirbanti Orhuse (Danija). T.Nellemann daugiausiai dirba su politinėmis ir socialinėmis temomis, taip pat kuria „site-specific“ meną su žodžiais, pavyzdiniais tekstais bei vaizdais. Menininkės projektai dažnai įtraukia ir publiką. T. Nellemann studijavo dailę ir meninių tekstų rašymą. 2001 m. ji baigė studijas Jutlandijos meno akademijoje Danijoje, 2013-2014 m. dalyvavo meninių tekstų rašymo kursuose Litteraturcentret Aarhuse, Danijoje.

Marija Griniuk (Danija/Lietuva)

Marija Griniuk – menininkė ir rašytoja, dirbanti ir gyvenanti tarp Kopenhagos (Danija) ir Vilniaus. M. Griniuk dirba su performatyviais bei dalyvaujamaisiais menais, meniniais tekstais ir performatyvia pedagogika. M. Griniuk studijavo dailę. 2008 m. baigė studijas Vilniaus dailės akademijoje, 2017 m. – Jutlandijos meno akademijoje Danijoje. Šiuo metu dalyvauja po-studijinėje kritikos ir pedagogikos studijų programoje Malmės meno akademijoje Švedijoje.

Søren Krag (Danija/Norvegija)

Søren Krag – menininkas, dirbantis ir gyvenantis Bergene (Norvegija). S. Krag dirba su plačiu medijų spektru: performansais, video, instaliacijomis, tapyba ir tekstile. Menininkas studijavo dailę: 2016 m. baigė studijas Jutlandijos meno akademijoje (Danija). Šiuo metu dalyvauja dailės studijų magistro programoje Bergeno meno ir dizaino akademijoje.

Louise Vind Nielsen (Danija/Vokietija)

Louise Vind Nielsen – menininkė, dirbanti ir gyvenanti Hamburge (Vokietija). L. Vind Nielsen yra konceptuali garso, performatyvaus ir vizualaus meno kūrėja, dirbanti su, tarp ir prieš žmones ir mašinas, garsą ir vaizdą, poeziją ir aktyvizmą. Menininkė studijavo dailę – 2013 m. baigė studijas Jutlandijos meno akademijoje Danijoje.

Ditte Lyngkær Pedersen (Danija)

Ditte Lyngkær Pedersen – menininkė, šiuo metu gyvenanti ir dirbanti Orhuse, Danijoje. Naudodama įvairias medijas – video, tekstą, fotografiją, piešimą ir objektais paremtas instaliacijas, menininkė tyrinėja įvairius tapatybės bei aplinkos supratimo būdus. Jos meninė praktika dažnai semiasi įkvėpimo iš mokslo ir suvokimo teorijų. D. Lyngkær Pedersen yra dalyvavusi daugybėje tarptautinių rezidencijų programų ir parodų bei ilgalaikių kolektyvinių ir kuratorystės projektų, tarp kurių – „The Production Unit“, „HOMEWORK“ ir parodų erdvė rum46 Orhuse. Menininkė baigė vizualiųjų menų magistro studijas Malmės meno akademijoje (Švedija).

Catherine Clover (Australija/Jungtinė Karalystė)

Catherine Clover gyvena ir dirba Melburne (Australija). Pasitelkdama balsą, kalbą ir kalbėjimo/klausymo, matymo/skaitymo sąlytį, Catherine interdisciplininė meninė praktika adresuoja bendravimą ir komunikaciją. Naudodama lauko įrašus, virtualius vaizdinius ir kalbamus/rašomus žodžius ji tyrinėja išplėstą prieigą prie kalbos daugybė rūšių per kasdieninės patirties prizmę. Klausymasis leidžia patirti urbanistinės erdvės daugialypiškumą kaip bendrą garsinį lauką. C. Clover meno kūriniai sukuria erdvę perdavimui ir priėmimui per „įbalsinimo“ ir „įkalbinimo“ nepastovumą ir lankstumą, taip pat jie – iš esmės socialiniai ir dažnai įtraukia kitus menininkus ir publikas. Jų forma – tekstai/natos, garso darbai, instaliacijos, išoriniai viešojo meno projektai, radijas, gyvi performansai, skaitymai ir menininkų knygos.

C. Clover augo Londone (JK), o dešimtajame dešimtmetyje į Melburną atvyko dalyvauti Gertrude Contemporary rezidencijos programoje. Ji dėsto rašymo studijų programos magistre Swinburne universitete bei baigė praktika grįstas doktorantūros studijas RMIT universitete, jos darbai rodomi tiek Australijoje, tiek kitur. C. Clover doktorantūros (2008 – 2015 m.) kūrinio tema – „Tell Me Something: unlearning common noisy wild urban birds through listening, voice and language“, jam vadovavo Lexley Duxbury ir Philip Samartzis.

Mads Mygind ir Lise Haurum (Danija)

Mads Mygind ir Lise Haurum gyvena ir dirba Orhuse (Danija). M. Mygind – poetas, studijavęs Šiaurės kalbų ir literatūros magistrantūrą Orhuso universitete. L. Haurum – rašytoja ir menininkė, studijavusi Konstfack meno fakultete Stokholme (Švedija) ir literatūrinę kompoziciją Geteborgo universiteto kūrybinio rašymo fakultete. Menininkė dirba su tekstais, instaliacijomis ir menininkų knygomis, jos darbai įkvėpti gamtos mokslų. Savo praktikoje ji naudoja būtent šių mokslų metodus. Taip pat, pasitelkdama įvairias medijas, ji kuria naratyvus, kolektyviai atspindinčius didesnį kontekstą. Pagrindinės menininkės kūrybos temos – vandenynas, žmogiškumas ir gamta.