DeMo

DeMo (Decoding Modernity/Dekoduojant modernybę) – tai Kauno menininkų namų meno rezidencijų mainų programa, kurios metu rezidentai įvairiomis sąlygomis analizuos modernybės vystymosi procesus bei eigą skirtinguose socialiniuose, kultūriniuose kontekstuose.

Programos „DeMo“ siekis – tyrinėti santykius tarp įvairių modernybių, tai yra išskleisti modernybę kaip reiškinį platesnėje plotmėje laiko ir erdvės atžvilgiu. Šiuo atveju modernybė siejama su mokslo, industrijos ir kultūros vystymosi procesais atsisakant kultūriškai sukonstruotos skirties tarp modernybės ir postmodernybės. Kad į modernybę arba modernybes būtų galima pažvelgti platesniu rakursu, Kauno menininkų namų trejus metus (2020-2022 m.) vyksianti programa „DeMo“ kartu su Derry~Londonderry Šiuolaikinio meno centru, Nicos rezidencijų programa „thankyouforcoming“, Novi Sado kultūros centru LAB ir kitais partneriais, pakvies menininkus, kuratorius, kultūros lauko tyrėjus, įvairius tarpdisciplininius kolektyvus tyrinėti galimas sąsajas, sutapimus ir skirtumus tarp įvairių modernybių, jų formų ir išraiškų.

Žinant, kad modernybė dažnai yra siejama su gana aiškiomis geografinėmis sienomis ir jas vis dar sunku išplėsti, „DeMo“ programa skirta vystyti meno ir kultūros tinklus, neapsiribojant ekonominiais ir kultūriniais centrais. Šios rezidencijų programos vienas iš tikslų yra išdauginti modernybę – neapsiriboti viena modernybės sąvoka, kuri dažnai už centro ribų yra pateikiama kaip siekiamybė. Modernybės išsluoksniavimui bus pasitelkiamos įvairios meninės tyrimo metodologijos, kurios atsiskleis pranešimų, paskaitų, parodų, performansų arba objektų viešosiose erdvėse pavidalu.

Mainų rezidencijų programą „DeMo“ organizuoja: Kauno menininkų namai

Mainų rezidencijos „DeMo“ yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos dalis

Kontaktai

Rezidencijų programą koordinuoja Agnė Bagdžiūnaitė
agne@kmn.lt / +370 664 22939

Apie programos partnerius

Šiuolaikinio meno centras / Centre for Contemporary Art (CCA) (Derry~Londonderry, Šiaurės Airija) siekia sukurti galimybes auditorijai patirti ambicingą, eksperimentinį ir įtraukiantį meną, o pradedantiesiems menininkams vystyti sėkmingą karjerą. CCA plėtoja darbą su menininkais ir projektais, susijusiais su regionu, ir bendradarbiauja su partneriais stiprindami menų lauką vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Rezidencijų programa „thankyouforcoming“ kartu su organizacija „ACROSS“ Nicoje (Prancūzija) apjungia nacionaliniu ir tarptautiniu mastu veikiančius meno pasaulio profesionalus, juos įtinklina, siekia skatinti žinių ir įgūdžių perdavimą ir padeda aktyvuoti šiuolaikinio meno sceną Prancūzijos Rivjeroje. Programa siekiama paremti kritinės ir kuratorinės praktikos atsiradimą bei jų atnaujinimą atliekant lauko tyrimus. Rezidencijų programa palengvina tarptautinį vietos menininkų mobilumą, veikdama kaip palaikymo ir plėtros organizacija vizualiųjų menų labui.

Kultūros centras LAB / Kulturni centar LAB (KCLAB) (Novi Sadas, Serbija), įsikūręs modernistiniame pastate priešais Futoškų parką, yra unikali susibūrimo vieta, kurioje eksperimentuojama pasitelkiant kultūros ir meno profesionalus, kūrybinius kolektyvus bei KKI įmones, užsiimančias kūrybinės ekonomikos plėtra bei socialiniu verslumu. KCLAB prieinamas kūrybingiems asmenims, kritiškai permąstantiems kultūrinę aplinką, o taip pat yra atviras novatoriškoms socialinėms ir kultūrinėms veikloms.

Lietuvos kultūros institutas yra valstybinė biudžeto įstaiga, kurią įsteigė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Jos funkcija yra skatinti lietuvių kultūrą užsienyje ir per kultūrą pristatyti Lietuvą pasauliui. Institutas bendradarbiauja su įvairiais instituciniais ir individualiais partneriais, tokiais kaip Knygų mugė šiuolaikinio meno kuratoriams. Iki 2014 m. Lietuvos kultūros institutas buvo žinomas kaip Tarptautinis kultūros programų centras.

Rezidentai 

2020

Gintė Regina (LT), Niamh Seana Meehan (GBR)

2020 metais startavusioje rezidencijų programoje „DeMo“ po viešo kvietimo atrinktos menininkės Gintė Regina (Lietuva) ir Niamh Seana Meehan (Šiaurės Airija) vasario mėnesį rezidavo Šiuolaikinio meno centre Derry~Londonderry (Gintė Regina) ir Kauno menininkų namuose (Niamh Seana Meehan). Po rezidencijų menininkės eksponavo savo darbus Šiuolaikinio meno centre Derry~Londonderry kur surengė dvi vienu metu vykusias solo parodas ir eksponavo tiek naujus, tiek jau sukurtus savo kūrinius. Paroda atvira visuomenei nuo kovo 21 d. iki gegužės 23 d. Susitikimas su Niamh Seana Meehan Kauno menininkų namuose vyko vasario 24 d. Plačiau…

Anton Karyuk (UA/LT), Vytautas Stakutis (LT), Marija Krstic (RS), Marija Markovic (RS)

2020 metų spalio pabaigoje Kauno menininkų namai, bendradarbiaudami kartu su „Novi Sad – Europos kultūros sostine 2021“ ir kultūros centru LAB Novi Sade, po atviro kvietimo atrinko 4 menininkus, kurie nuo lapkričio mėnesio pradėjo savo dalyvavimą tarptautinėje mainų rezidencijų programoje „DeMo“.

Į programą buvo atrinkti Lietuvoje gyvenantys menininkai Vytautas Stakutis ir Anton Karyuk. Iš Serbijos rezidencijose dalyvauja menininkės Marija Krstic ir Marija Markovic. Visus keturis menininkus vienija jautrus aplinkos stebėjimas ir tuo pačiu radikaliai skirtinga prieiga prie santykio su aplinka, jos analizės metodų.

Siekiant išplėsti modernybės sampratą atrinkti į programą menininkai analizuoja šiuolaikinio architektūrinio termino „EXISTENZMINIMUM“ reikšmę šiais neramiais laikais. Galima nuspėti, kad rezidencijų programos temą konceptualiai nulėmė dabartinis nestabilumas ir pandeminė krizė, išryškinusi tiek mūsų egzistavimo, tiek Vakarų modernybės ribas. Be labai plačios sąvokos reikšmės, žodis EXISTENZMINIMUM istoriškai yra architektūrinis apibrėžimas, vartojamas po Pirmojo pasaulinio karo žmogaus patogaus ir prieinamo būsto poreikiams nusakyti. Tikimasi, kad menininkai parengs tarpdisciplininiais tyrimais grįstus projektus ir fizinių rezidencijų metu 2021 metais juos realizuos, naudodami tradiciškai modernistines Kauno ar Novi Sado erdves.

Mainų rezidencijos „DeMo“ yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos dalis.

Veiklos

Kauno menininkų namai (KAH, Lietuva) kartu su thankyouforcoming rezidencijų platforma „ACROSS“ (Nica, Prancūzijos Rivjera, Prancūzija), pradeda vykdyti mainų rezidencijos programą „DeMo“ (dekoduojant modernybę). Visą atvirą kvietimą prancūzų ir anglų kalbomis rasite čia.

Circus_Sopalovic, Nuotr. P. Toncic

Šių metų spalio pabaigoje Kauno menininkų namai, bendradarbiaudami kartu su „Novi Sad – Europos kultūros sostine 2021“ ir kultūros centru LAB Novi Sade, po atviro kvietimo atrinko 4 menininkus, kurie nuo lapkričio mėnesio pradeda savo dalyvavimą tarptautinėje mainų rezidencijų programoje „DeMo“.

Kauno menininkų namai (KMN) kartu su „Kulturni Centar LAB“ (Novi Sadas, Serbija) pradeda vykdyti rezidencijų mainų programą „DeMo“ (Dekoduojant modernybę). Programos „DeMo“ siekis – tyrinėti santykius tarp įvairių modernybių, tai yra išskleisti modernybę kaip reiškinį platesnėje plotmėje laiko ir erdvės atžvilgiu. Šiuo atveju modernybė siejama su mokslo, industrijos ir kultūros vystymosi procesais atsisakant kultūriškai sukonstruotos skirties tarp modernybės ir postmodernybės.

Rodyti daugiau