2018 m. Kauno menininkų namuose pradedama rezidencijų programa, skirta pristatyti aktualius šiuolaikinius menininkus, kuratorius, kultūrinio lauko tyrinėtojus, veikiančius Lietuvoje ir užsienyje, Kauno miesto gyventojams ir svečiams.

Tikslai

Rezidencijų programa siekiama skatinti tarpkultūrinį, tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams rezidavimo metu susipažinti su istoriniu ir kultūriniu miesto kontekstu, bendradarbiauti su kitais kultūros ar meno kūrėjais bei vietos bendruomenėmis.

Kryptys

Vėlesniame programos įgyvendinimo etape numatomos rezidencijų programos plėtimosi į miesto periferiją, mikrorajonus galimybės.

Veiklos

2018 m. Kauno menininkų namų bei partnerių erdvėse planuojama įgyvendinti iki 6 rezidencijos etapų, pristatančių pavienių kultūros ir meno kūrėjų ar jų kolektyvų kūrybą. Rezidencijų programos dalyvių atranka bus skelbiama 2018 m. pradžioje.

Programą kuruoja kultūrinės veiklos vadybininkas Edvinas Grinkevičius, kontaktai pasiteirauti: edvinas@kmn.lt, (8 37) 223259.