2019 m. pradėta vykdyti nauja tęstinė rezidencijų programa „Unlearning Eastern Europe“ („Atsimokant Rytų Europą“). Programa planuojama 2019-2022 metams, jos eigoje siekiama aktualiai permąstyti (Rytų Europos) regionui būdingas problematikas – nuo istorinės praeities traumų, dekolonializacijos galimybių iki atminties politikos ar aktyvizmo strategijų. 2020 metais planuojama išplėsti programos geografiją atveriant ją šiuolaikinio meno kuratoriams ir tyrėjams ne tik iš Baltijos, bet ir kitų Rytų Europos regionui priklausančių šalių.

„Unlearning Eastern Europe“ rezidencijų programos formatas atliepia kuratoriams skirtų rezidencijų poreikį (Lietuvoje nevykdoma nei viena, išskirtinai kuratoriams skirta rezidencijų programa),

skatina tirti kuratorystės potencialą ir megzti tarptautines partnerystes. Programoje dalyvausiantys kuratoriai kviečiami nagrinėti įvairius Rytų Europos regiono sociopolitinius kontekstus ir galimas naujų scenarijų aktyvacijas, savo kuratorines, menines praktikas sieti su aktyvizmu, siekti socialinio pokyčio. KMN rezidencijų programa „Unlearning Eastern Europe“ siekia sukurti palaikančią erdvę kritiniam diskursui, kuratorių vykdomiems tyrimams, jų aptarimui Kauno kontekste, įtraukiant ir įveiklinant vietos menininkus, studentus, aktyvistus, akademikus ir kitus miesto dalyvius.

Programą kuruoja Edvinas Grinkevičius
edvinas@kmn.lt(8 37) 223259