Gintautas Velykis
Tel.: (8 37) 76 64 57

Dailininko (-ės) funkcijos yra šios:
kurti ir tobulinti reklamą, projektuoti, konstruoti ir įrengti Kauno menininkų namų vidaus ir išorės bei Kauno menininkų namų renginių reklamą;
pagal pateiktą medžiagą kurti reklaminius spaudinius, stendus ir keisti lauko reklamą;
ieškoti naujų medžiagų ir interjero apipavidalinimo būdų;
ieškoti ir pritaikyti reklamai naujus metodus bei priemones;
gerinti tarnybinių patalpų interjerą;
Kauno menininkų namų direktoriaus nurodymu padėti ruošti renginiams koncertinę salę ir scenos dekoracijas;
dalyvauti ruošiant Kauno menininkų namuose vykstančių parodų ekspozicijas;
parengti įgarsinimo ir vaizdo aparatūrą Kauno menininkų namų renginiams;
Kauno menininkų namų direktoriaus (-ės) nurodymu platinti reklaminius spaudinius;
Kauno menininkų namų direktoriaus (-ės) ir koordinatoriaus (-ės) nurodymu filmuoti ir fotografuoti Kauno menininkų namų renginius;
budėti renginių metu;
rengti ir suderinus su Kauno menininkų namų direktoriumi ar koordinatoriumi (-e), talpinti informaciją www.kmn.lt video ir galerijos rubrikose;
esant reikalui talpinti informaciją kitose www.kmn.lt rubrikose;
užtikrinti www.kmn.lt informacinės sistemos duomenų saugumą, vientisumą ir techninę kokybę;
vykdyti saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus;
laikytis Kauno menininkų namų vidaus tvarkos taisyklių;
kelti kvalifikaciją.