Dizainerio (-ės) funkcijos yra šios:
vadovaujantis Kauno menininkų namų firminio stiliaus knyga pagal autorių, atlikėjų, organizatorių ar individualiai surinktą informaciją, naudojant spaudą, filmus, elektronines, skaitmenines ir kitas vaizdines ir garsines visuomenės informavimo priemones, parengti informacijai perduoti skirtą vaizdinę ir garsinę medžiagą reklaminiams spaudiniams (afišoms, skrajutėms, programoms, kvietimams, mokamiems skelbimams, lauko reklamos stendams), žiniasklaidai (www.kmn.lt, naujienų agentūroms, portalams);
vadovaujantis Kauno menininkų namų firminio stiliaus knyga nustatyti projekto tikslus ir apribojimus, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais: rinkti ir sisteminti informacinę medžiagą, tekstus, iliustracijas, retušuoti, parinkti spaudinio formatą, rengti eskizus, diagramas, iliustracijas ir maketus, skirtus dizaino koncepcijoms, kurti sudėtingąją grafiką, o atskirais atvejais ir kitą vaizdinę medžiagą (pvz., animaciją), laikantis projekte nustatytų funkcinių, estetinių ir kūrybinių reikalavimų, parinkti funkcines ir estetines medžiagas, aptarti dizaino sprendimus su klientais, Kauno menininkų namų darbuotojais, pateikti išsamią informaciją apie pasirinktą dizainą; rengti reklaminių spaudinių sklaidos planą;
vadovaujantis Kauno menininkų namų firminio stiliaus knyga parengtą informacinę medžiagą perduoti Kauno menininkų namų dailininkui, siųsti žiniasklaidai ir atskiroms tikslinėms grupėms pagal renginio profilį, komunikuoti ir bendradarbiauti su galutiniais informacijos gavėjais;
rinkti vizualinę informacinę medžiagą Kauno menininkų namų interneto puslapiui www.kmn.lt;
talpinti vizualinę informacinę medžiagą interneto portale www.kmn.lt, nuolat ją atnaujinti ir prižiūrėti;
bendradarbiaujant su Kauno menininkų namų darbuotojais rengti Kauno menininkų namų reklamos plėtros planus;
vadovaujantis Kauno menininkų namų firminio stiliaus knyga inicijuoti projektus, teikti savarankiškus siūlymus, gerinti, atnaujinti, keisti Kauno menininkų namų vizualinį identitetą ar jo dalis;
ieškoti profesinio tobulinimosi galimybių bei siekti kelti kvalifikaciją, tobulinti turimus specialiųjų projektavimo programų įgūdžius.