Garso inžinieriaus (-ės) funkcijos yra šios:
parengti įgarsinimo ir vaizdo aparatūrą Kauno menininkų namų renginiams;
1. savalaikis renginio erdvių, įgarsinimo ir vaizdo aparatūros parengimas pagal vadovo ar kitų kolegų išreikštą poreikį;
2. tvarkingas įgarsinimo ir vaizdo aparatūros laikymas ir sandėliavimas;
3. vieningos įgarsinimo ir vaizdo aparatūros sandėliavimo sistemos sukūrimas ir optimizavimas;
gilinti žinias apie naujausią garso ir vaizdo techniką, vertinti jos pritaikymo galimybes KMN;
užtikrinti KMN stacionarios ir kilnojamos įgarsinimo ir vaizdo aparatūros veikimą:
1. sistemingai patikrinti įgarsinimo ir vaizdo aparatūrą, kitą aparatūra, naudojamą renginių metu;
2. rūpintis įgarsinimo ir vaizdo aparatūros remontu, pagal galimybę ją remontuoti;
atlikti KMN vykstančių renginių ir repeticijų įgarsinimą ir vaizdo aparatūros paruošimą;
instaliuoti ir vykdyti kitų KMN darbuotojų apmokymus darbo su įgarsinimo ir vaizdo aparatūra klausimais;
bendradarbiauti su kitais KMN darbuotojais (dailininku, pastato priežiūros ir einamojo remonto darbininku) ruošiant renginių erdves ir jų scenografiją, įrengimą.