Kultūrinės veiklos (Kultūros informacijos centro) vadybininko (-ės) funkcijos yra šios:
plėtoti ir įgyvendinti Kauno menininkų namų kultūros informacijos centro veiklos strategiją,
koordinuoti informacijos centro veiklą: rinkti, kaupti ir atnaujinti informaciją apie Kauno mieste vykstančius kultūrinius renginius, organizuoti Kauno mieste vykstančių kultūros renginių informacinių leidinių, knygų, plakatų reklamą, tvarkingą eksponavimą ir savalaikį papildymą, Kauno menininkų namų kultūros informacijos centro lankytojams teikti išsamią ir teisingą informaciją apie Kauno mieste vykstančius kultūrinius renginius;
koordinuoti spaudos konferencijų centro augančioms Kauno miesto kultūrinėms iniciatyvoms / platformoms veiklą;
rūpintis Kauno menininkų namų infotekos plėtimu, naujų leidinių įsigijimu;
inicijuoti ir kuruoti Kauno menininkų namų kultūros informacijos centro renginius;
koordinuoti Kauno menininkų namų atviros bendradarbystės erdvės veiklą: planuoti Kauno menininkų namų atviros bendradarbystės erdvės užimtumą; rūpintis Kauno menininkų namų atviros bendradarbystės erdvės naudotojų aptarnavimu ir bendra tvarka renginių metu; inicijuoti ir kuruoti Kauno menininkų namų atviros bendradarbystės erdvės renginius;
rinkti pirminę informaciją iš renginių autorių, atlikėjų ir organizatorių, reikalui esant, informacijos ieškoti individualiai;
kartu su kitais Kauno menininkų namų darbuotojais bei menininkais rengti ir vykdyti kūrybinius projektus;
bendradarbiauti su kultūros institucijomis, sąjungomis, kolektyvais ir pavieniais menininkais bei skatinti juos bendrų projektų rengimui;
kuruoti Kauno menininkų namų savanorių ir praktikantų darbą;
Lietuvoje bei užsienyje ieškoti partnerių veiklų įgyvendinimui, apsikeitimui gerąja patirtimi;
rengti renginiams reikalingų pirkimų planą ir užtikrinti apmokėjimams skirtų lėšų teisingą panaudojimą;
esant būtinybei vykdyti bilietų kontrolieriaus pareigas.