Kultūrinės veiklos vadybininko (-ės) – edukatoriaus (-ės) funkcijos yra šios:

 • plėtoti ir įgyvendinti Kauno menininkų namų edukacinių/švietėjiškų renginių strategiją:
  sudaryti metinį Kauno menininkų namų edukacinių veiklų planą;
 • bendradarbiauti su švietimo įstaigomis (mokyklomis, akademijomis, universitetais), menininkais, kūrėjais, lektoriais;
 • įgyvendinti Kauno menininkų namų edukacinius/švietėjiškus renginius; koordinuoti Kauno menininkų namų repertuaro ir Kauno miesto renginius;
 • rinkti pirminę informaciją iš renginių autorių, atlikėjų ir organizatorių, reikalui esant, informacijos ieškoti individualiai;
 • kartu su kitais Kauno menininkų namų darbuotojais bei menininkais rengti ir vykdyti kūrybinius projektus;
 • bendradarbiauti su kultūros institucijomis, sąjungomis, kolektyvais ir pavieniais menininkais bei skatinti juos bendrų projektų rengimui;
 • Lietuvoje bei užsienyje ieškoti partnerių veiklų įgyvendinimui, gerosios patirties apsikeitimui;
 • rengti renginiams ir veikloms reikalingų pirkimų planą ir užtikrintai apmokėjimams skirtų lėšų teisingą panaudojimą;
 • esant būtinybei vykdyti bilietų kontrolieriaus pareigas.