Viešųjų ryšių koordinatoriaus (-ės) funkcijos yra šios:
rengti ir įgyvendinti Kauno menininkų namų viešinimo strategijų planus;
koordinuoti Kauno menininkų namų kūrybinės veiklos viešinimą: pagal autorių, atlikėjų ir organizatorių pateiktą ar individualiai surinktą informaciją parengti įvairaus pobūdžio tekstų sklaidą Kauno menininkų namų bei kitų visuomenės informavimo priemonių kanaluose, reklaminiuose spaudiniuose (afišose, skrajutėse, programose, kvietimuose, mokamuose skelbimuose, lauko reklamos stenduose); žiniasklaidoje (www.kmn.lt, portaluose, radijuje, televizijoje, spaudoje, naujienų agentūrose);
parengtus informacinius reklaminius tekstus perduoti vykdytojams: Kauno menininkų namų dizainerei, Kauno menininkų namų kultūrinės veiklos vadybininkams;
komunikuoti ir bendradarbiauti su galutiniais informacijos gavėjais, parengtus informacinius tekstus siųsti žiniasklaidai ir atskiroms tikslinėms grupėms pagal renginio profilį;
parengtus informacinius tekstus talpinti kmn.lt svetainėje;
vadovaujantis teisės aktais administruoti Kauno menininkų namų interneto svetainę, atnaujinti Kauno menininkų namų interneto svetainėje patalpintą informaciją, užtikrinti interneto svetainės struktūros atitikimą teisės aktų reikalavimams;
administruoti Kauno menininkų namų profilius socialiniuose tinkluose;
vykdyti reklamos srityje dirbančių specialistų pateiktos medžiagos atranką, vertinimą ir peržiūrą, siekiant palankios viešosios nuomonės;
koordinuoti ir užtikrinti Kauno menininkų namų kultūrinės veiklos vadybininkų ir kitų darbuotojų komunikacijos kokybę;
kaupti ir sisteminti siunčiamą informaciją apie renginius Kauno menininkų namuose;
tirti Kauno menininkų namų paslaugų vartotojų poreikius: rinkti ir analizuoti duomenis apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia pirmenybę, aiškintis ir prognozuoti esamų ir būsimų vartotojų polinkius;
organizuoti viešųjų ryšių kampanijas, siekiant didinti prestižą ir gerinti palankią viešąją nuomonę.