Kaip pasaulį matai tu, o kaip aš?
Kuo mano realybė skiriasi nuo tavo?
Negalime įlįsti į kito smegenis, bet gal galime pamatyti pasaulį kito akimis?
O parodyti?
Ko reikia realybei pakeisti? O jai kurti?

Naudojant performanso meno praktikas šiose trijų dienų dirbtuvėse dalyviai bandė atrasti juos supančią aplinką iš naujo. Performansas, vykdamas čia ir dabar, neturi galimybės būti pataisytas. Viskas yra tikra ir žiūrovas tampa dalyviu, o dalyvis – žiūrovu. Pradėję kitaip matyti, galime kitaip veikti, pradėję nuo savęs, galime paveikti kitus. Ši meno forma jungia meditatyvią savianalizę ir ekspresyvų veiksmą, suteikdama jam netikėtas reikšmes, o dirbtuvių dalyvius kvietė palikti komforto zoną ir patyrinėti tylą, pajausti garsą, apžiūrėti materiją pirštais ir saugioje aplinkoje išmėginti aklą pasitikėjimą savimi ir kitu.

Rugpjūčio 20-22 dienomis vykusių dirbtuvių metu buvo atliekami kūrybiniai eksperimentai KMN erdvėje, patyriminės ekskursijos, žvilgsnio ir prisilietimo pratimai ir diskusijos. Net ir bendri užkandžiai tapo kūrybos įrankiu, padėjusiu atrasti naujas įprastų situacijų dimensijas. Susidoroti su iššūkiais ir atradimais padėjo metodologija, pritaikyta darbui su jaunimu, pokalbiai užkandžiaujant ir dinamiškos, žaismingos dirbtuvių dalys. Performanso dirbtuves vainikavo dalyvių kurtų įvietintų performansų peržiūra, aptarimas ir laiškai grupei bei dirbtuvių vedėjoms.

Dirbtuves vedė:
Vaida Tamoševičiūtė (g. 1983) 2008 m. baigė tapybos magistrantūros studijas VDA KF. Nuo 2006 m. dalyvauja parodose ir projektuose Lietuvoje bei užsienyje. Pagrindinė veiklos ir kūrybos sritis – performanso menas. Nuo 2012 m. – viena iš tarptautinio performanso ir gyvo meno festivalio „CREATurE Live Art“ organizatorių. Taip pat kuruoja kitus performanso meno renginius, dalyvauja edukaciniuose projektuose. Nuo 2014 VDA KF dėsto performanso meną. 2015 m. apdovanota Kauno miesto savivaldybės „Kultūros ir meno premija“ už indėlį į miesto kultūrinį gyvenimą.

Asta Volungė (g. 1985) Kauno menininkų namų edukacinės programos kuratorė yra įgijusi tapybos (VDA KF) ir alternatyvios pedagogikos (DNS, Danija) bakalauro laipsnius bei darbo su socialiai pažeidžiamu jaunimu Danijoje patirtį. Studijas tęsė tarpdisciplininėje lyčių studijų magistro programoje (Linkoping, Švedija), dirba su lyčių lygybės skatinimu, socialinio teisingumo bei socialinio meno ir kultūros projektais.