MĖNULIO KLOUNAS, MĖNULIO GYVŪNAI – iškart po ištisą šių metų rugpjūtį Teksaso valstijoje (JAV) siautusio uragano Harvey laiške rašė poetas CA Conrad. Kyla pagundų teigti, jog Harvey nuniokojo Teksaso žemes, išvargino ir išgąsdino vietos gyventojus, suardė vietos infrastruktūrą, tačiau – žvelgiant iš ekopoetinės perspektyvos (CA Conrad neretai žvalgosi būtent iš jos) – Harvey taip pat yra išvargintos ir sistemiškai išnaudojamos Žemės klyksmas. Per savo (Soma)tinės poezijos pratimus (arba Ritualus) ir fizinius susidūrimus su žmonėmis arba išlikusiais bei išnykusiais ne žmogiškaisiais kitais Conradas bando „sukurti ekstremalią dabartį“ arba, kaip tai suformuluotų Donna Haraway, „pasilikti bėdoje“. Drauge jie akcentuoja mokymąsi būti dabartyje, TIKROSE IR KONKREČIOSE VIETOSE, o ne „(…) tarp pragariškų arba dangiškų praeičių ir apokaliptiškų arba mesianistiškų ateičių, o mirtingoje tvertyje, įsipainiojus į neužbaigtų vietų, laikų, reikalų ir reikšmių konfigūracijų gausą“.

Šios trys bendruomenę buriančios filmų peržiūros yra atviras kvietimas kalbėtis apie esamus ir galimus susipainiojimus tarp būtybių ir technologijų, kreivumų (angl. queerness) ir pasakojimų, žmogiškų ir ne-žmogiškų geidulių. Peržiūrų kompanionai bus pristatyti artimiausiu metu.

PIRMADIENĮ, GRUODŽIO 4 D., 19:00 KAUNO MENININKŲ NAMUOSE
*** FILMAS PRISTATOMAS BENDRADARBIAUJANT SU Tarptautiniu Kauno kino festivaliu *** FILMAS SUBTITRUOTAS LIETUVIŠKAI

Fabrizio Terranova, „Donna Haraway: Pasakojimai Vardan Žemiškojo Išlikimo“ (2016, 90′).

Keturis dešimtmečius Donnos Haraway vydomi mokslo,technologijų, lyčių ir trans-rūšinių santykių tyrinėjimai yra lydimi jos atkaklaus įsipareigojimo feministinei ir aplinkosauginei mintims. Atsisakydama brėžti skirtį tarp žmonių, gyvūnų ir mašinų, Haraway savo skaitytojams siūlo naujus pasaulio suvokimo būdus, metančius iššūkį normatyvinėms struktūroms ir jų primestiems apribojimams. Jos požiūris į teorijos rašymo būdus taip pat ne visai sutampa su vyraujančiomis tendencijomis: pristatydama maištingos, o sykiu ir viltingos ateities galimybę, autorė pasitelkia įvairias naratyvines technikas. Pastebėjęs Haraway pasakoriškas savybes, menininkas Fabrizio Terranova kelias savaites praleido drauge su Haraway ir jos šuneliu Kajenu jų namuose pietų Kalifornijoje kur ne tik tyrinėjo jų asmeninį pasaulį, bet ir Haraway mąstymo apie giminingumus (angl. kinship) ir planetinį gerbūvį, raidą. Pagyvintas žalio ekrano projekcijomis, archyvine medžiaga ir fabuliniu pasakojimu, „Donna Haraway: Pasakojimai Vardan Žemiškojo Išlikimo“ yra taikliai ekscentriškas atsakymas išskirtinei šiuolaikinei mąstytojai.

Daugiau informacijos:
http://kinofestivalis.lt/lt/naujienos/tarptautiniame_kauno_kino_festivalyje_donna_haraway/

ARBA info@sixchairsbooks.lt, www.sixchairsbooks.lt

Renginio vaizdas: kadras iš filmo „Donna Haraway: Pasakojimai Vardan Žemiškojo Išlikimo“