Gegužės 15 d., antradienį, 18 val. – Valanda su poete Erika Drungyte. Poetę kalbins rašytojas Gasparas Aleksa.

Kaunietė E. Drungytė nuo 1998 m. yra išleidusi 5 poezijos knygas, verčia iš latvių kalbos, aktyviai dalyvauja kultūriniame ir politiniame miesto ir Respublikos gyvenime, šiuo metu dirba žurnalo „Nemunas“ vyr. redaktore. Poetė ne sykį įvertinta festivalyje „Poezijos pavasaris“ – 1997 m. tapo geriausia debiutante, pelnė prizus 2003 m., 2008 m., 2009 m., 2013 m.

Naujausia jos poezijos knyga „Patria“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2015) tais pačiais metais pelnė Kauno meno kūrėjų asociacijos premiją už išskirtinai ryškų metų pasiekimą, 2016-aisiais – Elenos Mezginaitės premiją („Panevėžio literatūrinė žiema“) už grožį įprasminant tautos patriotizmą eilėraščių knygoje „Patria“ bei Anykščių rajono savivaldybės Antano Baranausko literatūrinę premiją.

2015 m. pabaigoje pasirodžiusioje poezijos knygoje „Patria“ poetė paveikiai kalba apie Lietuvos istoriją, valstybingumo formavimąsi ženklinusias laisvės kovas – partizaninį pasipriešinimą, trėmimus į Sibirą. Kaip pažymima lietuvių etninės kultūros draugijos žinių ir gyvenimo būdo internetinėje erdvėje alkas.lt, „mozaikiškame knygos turinyje aiškiai regima donelaitiška metų laikų kaita, maironiškoji vertybinė vertikalė, egzilio atšvaitai, šiuolaikiškumo ir istoriškumo sandūros tautinės kultūros ir savimonės lauke“. E. Drungytė drąsiai ir įtikinamai kalba apie meilę Tėvynei, patriotizmą, dvasinę tautos laikyseną, iš naujo aktualizuodama Lietuvos nepriklausomybę atkūrus primirštas temas. Net ir užimdama tvirtą pilietinę poziciją poetė nėra vienpusiška, greta socialinių, istorinių problemų vietos randa ir subtilus moteriškumas, ir transcendentinės būties ilgesys. Pasak E. Drungytės, tikrajai lietuvių literatūrai tinkamiausias laikas yra dabar, tačiau ši neturėtų imtis nei šauklio, nei pranašo vaidmens, bet kalbėtų apie gelminius dalykus, oponuodama aklam kosmopolitizmui.

Projektą organizuoja Lietuvos rašytojų sąjunga. Projektą iš dalies finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa Iniciatyvos Kaunui.

Svetainė atnaujinama | Site under construction
This is default text for notification bar