Šių metų birželio 14 d. 18 val. Kauno menininkų namuose bus pristatomas dvitomis leidinys „Dailės istorikas ir kritikas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954)“. Pristatyme dalyvauja knygos sudarytoja, dailės istorikė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė ir tekstų autorė, menotyrininkė prof. dr. Rasa Žukienė. Pristatymą ir diskusiją moderuos prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius.

Pasak vieno iš knygos recenzentų Arūno Streikaus: „Ši knyga turėtų sudominti ne tik menotyrininkus, bet ir istorikus, tiriančius pirmosios Lietuvos Respublikos kultūrinio gyvenimo reiškinius. Ypad dėl to, kad čia itin plačiai pravertos durys į šešėliuose tebeglūdintį laikinosios sostinės nelietuviškos subkultūros pasaulį.“ Kitas knygos recenzentas – Paulius Subačius teigia: „Tai vienas reikšmingiausių akademinės ir kultūrinės atminties, ką esame turėję, susigrąžinimų po Nepriklausomybės atkūrimo.“

Pristatymo metu bus aptariamas ir ypatingas M. Vorobjovo ryšys su Kaunu: dailės ir architektūros kritiko, M. K. Čiurlionio kūrybos tyrinėtojo karjerą šis pradėjo Kaune. Net žinomiausią savo veikalą – studiją „Vilniaus menas“ – parašė laikinojoje sostinėje. Kaune jis lankė gimnaziją, čia gyveno jo tėvai. Kaunui skirta nemaža dalis M. Vorobjovo tėvų laiškuose sūnui užfiksuotų kasdienybės ir kultūros gyvenimo impresijų.

Neatsitiktinai pasirinkta ir pristatymo data. Kaip ir daugelio ryškių XX a. pirmosios pusės intelektualų Vorobjovo neaplenkė politinio tremtinio lemtis – tik jis atsidūrė ne Rytuose, bet Vakaruose – iš pradžių Austrijoje, paskiau JAV. Ten pritapti nesugebėjo, nusižudė, sulaukęs 51-erių. Simboliška, kad jo sugrįžimas į Lietuvos kultūros gretas minimas Gedulo ir tremties dieną.

Knygos sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė.
Tekstų autorės: Giedrė Jankevičiūtė, Audra Kairienė, Severija L. Kubilius, Aistė Paliušytė, Rasa Žukienė.
Vertėjos: Rasa Drazdauskienė, Audra Kairienė, Akvilė Melkūnaitė, Giedrė Sodeikienė.
Dizaineris Gedas Čiuželis.
Išleido Raimondo Paknio leidykla, Vilnius, 2017 m.