waiter waiter there’s an axe in my soup | vakarienė-diskusija su menininke ir kuratore Ellen Tracy | Kauno menininkų namai, rugpjūčio 30 d. 19 val.

Sriuba, pagaminta iš kirvio, kartais vadinama sriuba iš akmenų – tai pasakojimas apie priklausymą. Pakeleivis (taip mums pasakojama), išalkęs kelyje, pasitiki nepažįstamo kaimelio gyventojų vaišingumu, tačiau jam tenka nusivilti. Iš šio atstūmimo išnyra sriubos puodas, aplink kurį iš naujo perdėliojama priklausymas ir atsiranda naujos tarpusavio ryšio formos. Kaip galėtumėme iš sriubos puodo ištraukti kirvį?

Pilna istorija

Neturėdami kirvio, mes susirinksime aplink nepadengtą stalą, nuoširdžiai kviečiantį jį užpildyti bet kokiu įmanomu maistu arba gėrimu. Šios „tikėjimo vakarienės“ metu mes žiūrėsime, klausysime ir skaitysime tam tikrų meninių darbų ir tekstų selekciją, pateiktą tarptautinio rašytojų ir menininkų būrio. Šie asmenys laikinai pasiduoda mūsų susirinkimui ir mūsų dėmesys turėtų užpildyti ir padidinti šį pasitikėjimą. Užmegzdami santykį su jų darbais ir su kitais vakarienės dalyviais mes kvestionuosime įvairius priklausomumus, neatsiejamus nuo kūrybinės veiklos (arba tiesiog buvimo bendruomenėje).

Mes klausime: ką reiškia patikėti save, savo darbus, savo žodžius ar savo veiksmus kitiems? Kaip galime atsakyti kitų priklausomumui? Mes išvyniosime „geruosius“ priklausymus, sukeliančius sumaištį neoliberaliam „nepriklausomam“ subjektui ir galinčius tapti pagrindu gyvybingoms, bendradarbiavimu grįstoms pasaulio kūrimo praktikoms, nuo „blogųjų“ priklausomumų, nuo kurių kyla ekonominė eksploatacija, kolonialumo atmainos ir kitokios dominavimo rūšys.

Prisijunkite prie mūsų stalo su auka – kolos skardine, pyragėlio puse, vakarykštės vakarienės likučiais – kaip jautriu pagarbos ženklu įvairialypiam mūsų priklausomumui vienam nuo kito ir kitiems nuo mūsų – tiek arti, tiek toli, tiek pažįstamiems, tiek nepažįstamiems.

Renginys yra KMN rezidencijų programą lydinčių renginių ciklo dalis. 2018 metais pradėjusi veikti KMN rezidencijų programa, skirta pristatyti aktualius šiuolaikinius menininkus, kuratorius, kultūrinio lauko tyrinėtojus, veikiančius Lietuvoje ir užsienyje, Kauno miesto gyventojams ir svečiams. Programa siekiama skatinti tarpkultūrinį, tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams rezidavimo metu susipažinti su istoriniu ir kultūriniu miesto kontekstu, bendradarbiauti su kitais kultūros ar meno lauko operatoriais bei vietos bendruomenėmis.

Ellen Tracy užaugo Londone (UK), mokėsi JAV, ir šiuo metu gyvena Kaune, Lietuvoje. E. Tracy veikia kaip tyrėja, neprisirišusi prie vieno meno mediumo, bei dirba su įvairiais projektais jų aplinkybių ir medžiagos nulemtomis sąlygomis.

Renginys vyks anglų kalba.

Svetainė atnaujinama | Site under construction
This is default text for notification bar