„Visada svarsčiau, kodėl yra filosofų, ir ką mes manome galintys pasiekti užsiimdami filosofija. Ypač svarstau, ar esminis neapibrėžtinumas šio svarbiausio užsiėmimo – filosofijos – pasirinkime yra paslaptis, kurią slepiame nuo savęs ir nuo dienos šviesos, bijodami, kad jos drebėjimas staiga nuslūgs.“

Nicolas de Warren knyga „A Momentary Breathlessness in the Sadness of Time: On Krzysztof Michalski’s Nietzsche“ pristato šio klausimo tyrinėjimą Friedrich Nietzsche darbuose ir nepaprastą jo interpretaciją lenkų filosofo Krzysztof Michalski veikale „Amžinybės liepsna“ (angl. k. „The Flame of Eternity“). Šių metų spalio 11 d. 18 val. leidykla „Jonas ir Jokūbas“ ir Kauno menininkų namai kviečia į šios knygos bei filosofo Krzysztof Michalski darbų pristatymą, kuriame dalyvaus knygos autorius Nicolas de Warren ir filosofas Witold Płotka.

Tiek F. Nietzsche, tiek K. Michalski filosofinė mintis gimė iš laiko, siekiančio amžinybės, liūdesio. Išsamiau aptardamas pagrindines temas F. Nietzsche darbuose, de Warren seka ir plėtoja K. Michalski Zaratustros, Dievo mirties, amžinojo sugrįžimo mitą, mąstymo metaforas, galios valios ir nihilizmo iššūkių interpretacijas. „A Momentary Breathlessness in the Sadness of Time“ – tai įnašas į F. Nietzsche minties supratimą, atsispindintį K. Michalskio darbų prizmėje, taip pat į K. Michalskio minties atspindžio supratimą F. Nietzsche darbų visumoje. Taip pat tai – filosofinis viso gyvenimo minties liudijimas ir dėkingumas mokytojui, kurio dosnumas gali būti atlygintas tik sau pačiam
atradus išsiskyrimo momentą.

Šis renginys yra KMN kultūros informacijos centrą lydinčių renginių ciklo dalis. KMN kultūrinės informacijos centras (infocentras) – nauja, 2018 m. pradedanti veikti platforma, užsiimsianti kultūrinių reiškinių bei meno informacijos sklaida ir koordinavimu Kauno mieste. Atliepiant Kauno kultūros strategiją, infocentro veikla siekiama ne tik skatinti miesto gyventojų ir jo svečių įsitraukimą į bei domėjimąsi Kauno miesto bei regiono kultūros ir kūrybinių industrijų žemėlapiu, bet ir gerinti, skatinti komunikaciją tarp vietinių kultūros operatorių, keitimąsi patirtimi ir resursais.

Renginys vyks anglų kalba.

Nicolas de Warren – filosofijos profesorius Penn State universitete JAV. Jis – knygos „Husserlis ir laiko pažadas“ (angl. k. „Husserl and the Promise of Time“, 2009 m.), taip pat įvairių mokslinių straipsnių autorius. Naujausi jo darbai – „Kūrimo stebuklai: Bergsonas ir Levinas“ (angl. k. „Miracles of Creation: Bergson and Levinas“) ir „Grįžimas namo: Jano Patockos Pirmojo pasaulinio karo prisiminimai“ (angl. k. „Homecoming: Jan Patocka’s Reflections on the First World War“). N. de Warren taip pat yra vienas iš „Įnašai į fenomenologiją“ (angl. k. „Contributions to Phenomenology“) leidinių serijos redaktorių. Profesorius de Warren įgijo mokslų daktaro laipsnį Bostono universitete (JAV) 2001 m. 

Witold Płotka – Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universiteto docentas. 2009 m. įgijo mokslų daktaro laipsnį Kardinolo Stefano Višinskio universitete Varšuvoje, jo disertacijos tema „Fenomenologijos logos: sąmoningumo problema Edmundo Husserlio Freiburgo metuose“. Jo darbai buvo publikuoti leidiniuose „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, „Fenomenologia”, „ Ruch Filozoficzny”, „ Rocznik Kognitywistyczny”, „Filo-sofija“, „Bulletin d’analyse phénoménologique“ir „Phenomenological Inquiry“. W. Płotka taip pat figūruoja leidyklos „Springer“ „Analecta Husserliana“ knygų serijoje. 

Krzysztof Michalski gimė Varšuvoje (Lenkija). Studijavo filosofiją Varšuvos universitete, kur įgijo mokslų daktaro laipsnį 1974 m. su disertacija „Heideggeris ir šiuolaikinė filosofija“. 1986 m. įgijo habilituoto mokslų daktaro laipsnį su studija „Logika ir laikas“. Nuo 1986 m. K. Michalski dėstė filosofiją Bostono universitete (JAV), nuo 1994 m. – Varšuvos universitete. 

1982 m. K. Michalski įkūrė Žmogiškųjų mokslų institutą Vienoje (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM), kuriame dirbo rektoriumi. Šis institutas – tai nepriklausoma institucija, skirta pažengusioms humanitarinių ir socialinių mokslų studijoms. Nuo pat savo įkūrimo institutas propaguoja intelektinius mainus tarp Rytų ir Vakarų, akademinės bendruomenės ir visuomenės bei daugybės disciplinų ir filosofijos sričių. 

K. Michalskis mirė 2013 m. vasario 10 d. Vienoje, eidamas 64-uosius savo gyvenimo metus.

Daugiau apie KMN infocentrą: https://kmn.lt/infocentras/apie/ bei KMN kultūros informacijos centras grupėje.
Renginį pristato: leidykla „Jonas ir Jokūbas

Svetainė atnaujinama | Site under construction
This is default text for notification bar