„The Artist as a Digital Archivist“: susitikimas ir diskusija su projekto kuratorėmis Emily Dundas Oke ir Julija Rukanskaite | trumpametražių filmų programa | vasario 4 d. 18 val., Kauno menininkų namai.

„The Artist as a Digital Archivist“ – tarptautinis kuratorystės projektas, tyrinėjantis naratyvų kūrimą skaitmeninio archyvavimo pagrindu bei kvestionuojantis archyvų, kaip atminties kūrimo veiksnių rolę platesniame socialiniame kontekste. Projektas buvo pradėtas kaip atviras kvietimas video darbams, žvelgiantiems į temų spektrą nuo laiko ir atminties iki viešųjų naratyvų politikos, ir palaipsniui tapo koliažu, kuriame anti-tęstinumas, neužbaigtumas bei praėjusių meninių ir kitokių praktikų pagrindai sudaro paties projekto branduolį.

Remdamasis tyrimais, atliktais dekolonizuotų muziejų studijų apimtyje, siekiančiais atrasti „muziejų be sienų“, šis projektas tęsia dekolonizuotą žvilgsnį ieškant archyvo be objekto. Nesiremdami hegemoninių socialinių naratyvų monumentalizmu, šie filmai tiria atmintį per kolektyvines ir specifines socialines aplinkas, siūlydami alternatyvias atminties saugojimo koncepcijas, besitęsiančias už rašytinio žodžio ir objekto archyve. Žemė tampa archyvu, senovinės žodinės istorijos virsta „machinimomis“, o šeimos istorijos meta iššūkį fotografijų vedinam pasakojimui.

Projektas buvo rodytas Osle (Norvegija), Vilniuje ir Kanadoje.

Renginys yra KMN rezidencijų programą lydinčių renginių ciklo dalis. 2018 metais pradėjusi veikti KMN rezidencijų programa, skirta pristatyti aktualius šiuolaikinius menininkus, kuratorius, kultūrinio lauko tyrinėtojus, veikiančius Lietuvoje ir užsienyje, Kauno miesto gyventojams ir svečiams. Programa siekiama skatinti tarpkultūrinį, tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams rezidavimo metu susipažinti su istoriniu ir kultūriniu miesto kontekstu, bendradarbiauti su kitais kultūros ar meno lauko operatoriais bei vietos bendruomenėmis.

Emily Dundas Oke (CA) (g. 1993 m.) yra menininkė ir kuratorė, baigusi filosofijos ir vizualaus meno bakalauro studijas Thompson Rivers universitete, Kanadoje.

Jos filosofiniai tyrinėjimai epistemologijos srityje pastūmėjo menininkę domėtis darbais, kurie nagrinėja socialinės istorijos koncepciją. Šiuo metu ji yra viena iš „The Artist as a Digital Archivist” bendrakuratorių.

Savo meninėje praktikoje Emily dirba su skirtingomis raiškos priemonėmis, leidžiančias jai tirti viešųjų erdvių koncepcijas ir intervencijas. Menininkė dažnai naudoja instaliacijas ir fotografiją, siekdama ištirti suvokimo vaidmenį formuojant mūsų fenomenologines patirtis.

Rezidencijoje Nidos meno kolonijoje sausio mėnesį Emily tęsė meninį ir kuratorinį tyrimą apie archyvavimą, plėtodama archyvinį kūrinį be objekto. Domėdamasi, kaip teritorijų žymėjimas, istoriniai susitarimai ir teritorinė savininkystė tampa monumentu kolektyvinėje žmonių sąmonėje ir rašytiniuose šaltiniuose, menininkė analizuos žmogaus kūno vaidmenį, į jį žvelgdama tarsi į istoriografinį įrankį arba žinantį subjektą, prisidedantį prie daugiabalsių istorijų.

Julija Rukanskaitė (g. 1997 m.) – kylanti lietuvių kuratorė, šiuo metu gyvenanti Švedijoje. Pabaigusi vidurinę mokyklą ir Justino Vienožinskio meno mokyklą, J. Rukanskaitė aktyviai veikė edukacinio meno plotmėje, savanoriaudama ir asistuodama Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje bei „Rupert“, tarptautiniame meno ir edukacijos centre Vilniuje. Turėdama humanitarinio išsilavinimo pagrindus, šiuo metu kuratorė studijuoja sąveikų dizainą Malmės universitete Švedijoje.

Savo kūryboje J. Rukanskaitė tiria atminties, naratyvo, besikeičiančių kontekstų ir skaitmeninių praktikų idėjas. Vizualiųjų menų plotmėje menininkė dirbo su tekstile, fotografija ir koliažu, o šiuo metu pasuko link kuratorystės, žvelgdama į tai kaip į atskirą mediumą. J. Rukanskaitės parodos: „Invisible Threads“ (2017 m., Ideas Block LT), „Public Airing of Your Home Life“ (2018 m., Stephenville Texas) ir „Between the Lines“ (2018 m., Nacionalinė Oslo menų akademija).

Kuratorinėje veikloje J. Rukanskaitė aktyviai tiria anksčiau išvardintas sąvokas pasitelkdama atvirkščios kuratorystės metodą, menininkams suteikiantį diskursyvų įgalinimą. 2018 m. kuratorė rašė virtualiai rezidencijų programai „Curate Archive“, sukurtai „MOP foundation“ (Londonas). J. Rukanskaitės publikacijos, paskaitos ir diskusijos, vykstančios šalia „Menininkas kaip skaitmeninis archyvaras“ projekto yra besitęsiantis archyvinės praktikos galimybių tyrimas.

Filmai rodomi anglų kalba. Pristatymas ir diskusija vyks anglų kalba. Dalyvavimas renginyje nemokamas.

Renginys įgyvendinamas kartu su Nida Art Colony / Nidos meno kolonija.

Kadras iš Skawennati filmo „She Falls for Ages“ (2017)

Svetainė atnaujinama
This is default text for notification bar