2019 m. Kauno menininkų namų rezidencijų programa „Unlearning Eastern Europe“* suburs kviestinius kuratorius iš Baltijos šalių ir sieks permąstyti regionui aktualias problematikas – nuo dekolonializacijos galimybių iki viešųjų erdvių politikos. Šių metų balandžio mėnesį KMN reziduoja menininkas, kuratorius Tanel Rander (EE), kurio rezidenciją lydės dvi paskaitos: balandžio 18 d. 18 val. vyks paskaita „A Mole, Larger in Size than Ever Before“, o balandžio 25 d. 18 val. – paskaita „Unlearning Eastern Europe“ (daugiau informacijos netrukus).

„Pastaruosius 8 m. mano veiklos ašis – Rytų Europos ir dekolonializacijos galimybių tyrimas. Savo žinias bei patirtį iš esmės sukaupiau iš dekolonialistinio judėjimo, taip pat iš autorių, kilusių iš buvusios Jugoslavijos respublikos bei besivystančio pasaulio šalių, tačiau pagrindinis mano veiklos kontekstas – Baltijos šalys. Šiuo metu mane labiausiai domina žemesnio rango Baltijos šalių istorijos, taip pat – nekolonialistinės Europos koncepcija, tad Rytų Europą regiu kaip, iš dalies, klaidinančią idėją, kurią reikia iš naujo kritiškai įvertinti ir „atsimokyti“.“ (Tanel Rander).

Paskaitos „A Mole, Lager in Size Than Ever Before“ pagrindas – naujausias T. Rander kuratorystės projektas, kuris buvo dalis 2 metų grupino tyrimo, vykusio Valga/Valka miestelyje Estijos ir Latvijos pasienyje. Šiame miestelyje T. Rander taip pat vadovavo „Brivibas“ galerijai. Paskaitos pavadinimas kilo iš Franz Kafka novelės „Kaimo mokyklos mokytojas“, o projektas akcentuoja provincialumo – pavaldžios Rytų Europos pozicijos šerdies – kaip idėjos, tyrimą. Šiame kontekste menininką domina individualios psichologijos ir istorijos, susijusios su gyvenimu vietose arba regionuose, paprastai laikomuose periferiniais, nepakankamai išsivysčiusiais ir pan. Dalis Rytų Europos „atsimokymo“ – tai hegemoninių ir geopolitinių terminologijų paleidimas, labiau kreipiant dėmesį į šių vietų subjektyvumus. Plačiau…

Šių metų rezidencijų programos formatas atliepia kuratoriams skirtų rezidencijų poreikį ir skatina tirti kuratorystės potencialą. Programoje dalyvausiantys kuratoriai savo kuratorines, menines praktikas sieja su aktyvizmu, nagrinėja įvairius Baltijos regiono sociopolitinius kontekstus ir galimas naujų scenarijų aktyvacijas. KMN rezidencijų programa siekia sukurti palaikančią erdvę kritiniam diskursui, kuratorių vykdomiems tyrimams, jų aptarimui Kauno kontekste, įtraukiant vietos menininkus, studentus, aktyvistus, akademikus ir kitus miesto dalyvius.

2018 metais pradėjusi veikti KMN rezidencijų programa skirta pristatyti aktualius šiuolaikinius menininkus, kuratorius, kultūrinio lauko tyrinėtojus, veikiančius Lietuvoje ir užsienyje, Kauno miesto gyventojams ir svečiams. Programa siekiama skatinti tarpkultūrinį, tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams rezidavimo metu susipažinti su istoriniu ir kultūriniu miesto kontekstu, bendradarbiauti su kitais kultūros ar meno lauko operatoriais bei vietos bendruomenėmis.

Tanel Rander (g. 1980 m.) yra menininkas, kuratorius ir rašytojas, kurio kūrybinė veikla apima eksperimentines praktikas, pagrįstas kalba ir psichologija, bei Rytų Europos diskurso ir dekolonializacijos kritiniu tyrimu. Rander darbų centre – įtampa, atsirandanti tarp subjektyvumo ir kintančio spaudimo, kurį šis patiria tarp vidaus ir išorės. Tarp antrosios 2016 m. pusės ir antrosios 2018 m. pusės jis vedė grupinį tyrimą, vykusį Valga/Valka miestelyje Estijos ir Latvijos pasienyje. Šiame miestelyje T. Rander taip pat vadovavo „Brivibas“ galerijai.

Renginys vyks anglų kalba ir yra nemokamas.

*Pavadinimas „Unlearning Eastern Europe“ yra įkvėptas pirmojo programos rezidento Tanel Rander (EE) tęstinio tyrimo.

Svetainė atnaujinama | Site under construction
This is default text for notification bar