A. Dauti ir R. Vaughan filmo „Ô•diz•m“ peržiūra ir diskusija | Balandžio 23 d. 18 val.

Filmas „Ô•diz•m“ pasakoja „audizmo“, termino, apibrėžiančio įvairias girdėjimo diskriminacijos formas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų žmonių, jų kultūros, kalbos atžvilgiu, taip pat minties, kad girdintieji ir kalbantieji yra pranašesni, istoriją. Filmas įsivaizduoja futuristinę muziejaus parodą, kurioje kurtumas veikia kaip muziejaus eksponatas, leisdamas tirti priespaudos istorijas, išsiskleidžiančias laike ir geografinėje erdvėje. Istorinių objektų ir biografinių detalių asembliažu rodomi ankstyvųjų medicinos eksperimentų, klausos aparatų technologijų ir edukacinių praktikų, tokių kaip oralizmas, pavyzdžiai, atskleidžiantys, kaip kurtieji ir neprigirdintieji buvo ir yra fiziškai bei pedagogiškai verčiami priimti girdinčiųjų normas savo kultūros kaina. „Audizmo“, kaip koncepcijos, potencialas taipogi iškyla kaip teoretinio tyrimo objektas. Šioje plotmėje atsivertų daugybė analizės galimybių ir lyginamųjų kontekstų, siūlančių svarstyti kaip kūnai (ypač „Kito“ kūnai) yra suprantami santykyje su specifinėmis istorinėmis, politinėmis ir sociokultūrinėmis struktūromis, ir kaip dažniausiai šis procesas kyla iš siekio integruoti, o ne įtraukti.

Renginys yra KMN rezidencijų programos renginių ciklo dalis. 2018 m. pradėjusi veikti KMN rezidencijų programa skirta pristatyti aktualius šiuolaikinius menininkus, kuratorius, kultūrinio lauko tyrinėtojus, veikiančius Lietuvoje ir užsienyje, Kauno miesto gyventojams ir svečiams. Programa siekiama skatinti tarpkultūrinį, tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams rezidavimo metu susipažinti su istoriniu ir kultūriniu miesto kontekstu, bendradarbiauti su kitais kultūros ar meno lauko operatoriais bei vietos bendruomenėmis.

Avni Dauti ir Rebecca Vaughan – menininkai ir tyrėjai iš Melburno (Australija). Duetas savo meniniuose projektuose gilinasi į kurčiųjų patirtis ir represyvios istorijos pasakojimus. Jų praktika apima įvairias medijas ir strategijas – filmus, instaliacijas ir tekstus.

Filmas rodomas su anglų ir lietuvių k. subtitrais. Pristatymas ir diskusija vyks anglų kalba ir lietuvių gestų kalba. Diskusijoje nuotoliniu būdu dalyvaus filmo kūrėjai. Dalyvavimas renginyje nemokamas.

Renginys įgyvendinamas kartu su Rupert, Lietuvos kurčiųjų draugija, VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras, Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija, Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras.

Kadras iš A. Dauti ir R. Vaughan filmo „Ô•diz•m“ (2019)

Svetainė atnaujinama | Site under construction
This is default text for notification bar