Kreivumo poetika: autobiografija kaip savi(de)konstrukcija | pokalbis/nedirbtuvės su Gina Dau | Birželio 4 d. 18 val. 

„Cituojant vieną mano labai mylimą žmogų „Hi, I hope you‘re into oversharing“, nes to bus tikrai užtektinai.

Dauguma kreivų, t.y. neheteroseksualių ir/arba translyčių žmonių puikiai žino „atsiskleidimo“ žanrą. Tai pasakojimas, kurį ne kartą esame pasakojusios ir pasakoję savo psichologams, artimiesiems, draugams, partneriams, kolegoms, arba bent jau sau. Ir šis žanras turi gana aiškius kanonus. Juk iš tikrųjų, atsiskleidimas, kaip autobiografijos tipas dažniausiai pradedamas nuo ankstyvos vaikystės ir „pirmųjų simptomų“ aprašymo, įtraukiantis įvairias traumines savęs neigimo, slapstymosi patirtis ir galiausiai pasiekia kulminaciją ties „savo tiesos“ pripažinimu ir savo tapatybės įvardinimu. Jame kuriamos tradicinės opozicijos tarp tuometinio melo bei apgaulės ir dabartinės tiesos ir autentikos, net pasitelkiama ta pati tradicinė atsiskleidimo kaip išėjimo iš spintos metafora. Negana to, „meinstryminiame“ LGBT+ aktyvizmo diskurse atsiskleidimas tampa privaloma inauguracija, savotišku krikštu, be kurio tu bendruomenėje tarsi nelaukiama. Bet ar tikrai visos kreivumo patirtys gali būti redukuotos iki šių kanoninių struktūrų ir ar tikrai šios patirtys turi būti patvirtintos atsiskleidimo antspaudu?

Tokia tad šio neformalaus susitikimo, kurį pavadinčiau nedirbtuvėmis, tema. Žodis „dirbtuvės“ man nelabai patinka, mat tarsi numato, kad jų tikslas yra sukurti kažkokį meninį ar intelektualinį produktą, kažką išmokti ir panašiai. Bet kreivas buvimas, kaip teigia Judith Jack Halberstam, yra nesėkmė (pačia teigiamiausia to žodžio prasme): nesėkmė pritapti prie lyčių stereotipų, pateisint neoliberalius produktyvumo lūkesčius ir t.t. Ne, jei šis susitikimas ir turi kažkokį tikslą, tai greičiau yra išardyti, dekonstruoti, suabejoti. Bet svarbiausia turbūt yra tiesiog pabūti kartu bendruomenėje, nes juk vis dėl to praido savaitė. Ta proga ir kviečiu susitikti ir drauge pasidalinti savo kreivomis patirtimis, skausmingesnėmis ir/ar gražesnėmis akimirkomis, jas permąstyti, konstruoti bei dekonstruoti savo autobiografijas ir save. Velniop paskaitą ar struktūruotą diskusiją, lai tai būna intymus pokalbis, kuriuo vietoj savęs atradimo galbūt pamėginsim bent trumpam save pamesti.“

Gina Dau yra Helsinkio universiteto doktorantė tyrinėjanti kalbos ir ideologijos sąveikas. Apie savo disertaciją kalbėti ji nenori, ačiū, kad paklausėt. „Kreivumo poetika“ yra tekstų ciklas (tiesa, kol kas pasirodė tik vienas tekstas, bet tarkim „ciklas“) kuriame autorė suplaka poststruktūralistinę filosofiją, autoironiškas asmenines istorijas, popkultūros aliuzijas bei memus ir nagrinėja kreivumo nesėkmes kaip gražiausią ir stipriausią neheteronormatyvumo savybę. Šį pokalbį/nedirbtuves surengti įkvėpė naujausio (bet dar neparuošto) autorės teksto eskizas.

Laisvalaikiu Gina raganauja, nesėkmingai bando mest rūkyt ir kovoja su savo executive disfunction. Jei nuoširdžiai, ji stebis, kaip išvis sugebėjo paruošt šitą renginio aprašymą.

Renginys yra KMN rezidencijų programos renginių ciklo dalis. 2018 metais pradėjusi veikti KMN rezidencijų programa skirta pristatyti aktualius šiuolaikinius menininkus, kuratorius, kultūrinio lauko tyrinėtojus, veikiančius Lietuvoje ir užsienyje, Kauno miesto gyventojams ir svečiams. Programa siekiama skatinti tarpkultūrinį, tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams rezidavimo metu susipažinti su istoriniu ir kultūriniu miesto kontekstu, bendradarbiauti su kitais kultūros ar meno lauko operatoriais bei vietos bendruomenėmis.

Birželis yra laikomas LGBTQ+ „pasididžiavimo mėnesiu“ – Pride month. Siekdami išreikšti solidarumą LGBTQ+ bendruomenėms, Kauno menininkų namai birželio mėnesį kviečia į renginių ciklą, skirtą atkreipti dėmesį į LGBTQ+ bendruomenių aktyvizmo istoriją ir patirtis. Šalia anksčiau minėtų Gina Dau nedirbtuvių, birželio 19 d. KMN, bendradarbiaudami su „Kitas kinas“ ir Vilniaus queer festivaliu „Kreivės“ kviečia į filmo „Marshos P. Johnson mirtis ir gyvenimas“ seansą. Daugiau informacijos apie šį renginį – netrukus.

Esant poreikiui, renginys gali vykti anglų kalba. Dalyvavimas renginyje – nemokamas.