Bendradarbiaudami su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga skelbiame atvirą kvietimą visų sričių šiuolaikinio meno kūrėjoms ir kūrėjams dalyvauti projekte „Bendrakūryba“. Šio bendradarbiavimu grįsto projekto metu menininkai dirbs su jaunaisiais aklųjų ir silpnaregių bendruomenės nariais Kaune, siekiant įgalinti profesionalių kūrėjų ir žmonių su regos negalia bendruomenių jaunųjų narių bendra-kūrybą.  

Siekdami prisidėti prie kultūrinės atskirties mažinimo, šiuo projektu skatiname kūrėjus ir kultūros operatorius aktyviai bendradarbiauti su aklųjų bendruomenėmis ir prisidėti prie etiškos bei kokybiškos informacijos sklaidos apie specifinę šių bendruomenių kultūrą. 

Projektas bus vykdomas 2022 m. spalį–gruodį. Atviro kvietimo būdu bus atrinkti 2 kūrėjai ar kūrėjos, kurie vykdys du ilgalaikius meninius projektus drauge su bendruomenės nariais. Darbas vyks tiek Kauno menininkų namuose, tiek aklųjų bendruomenės erdvėse. Projekto „Bendrakūryba“ metu, pasitelkiant darbo su bendruomenėmis principus bus sukurta erdvė pokalbiui, abipusiam pažinimui, naujų žinių kūrimui ir dalijimuisi, kompetencijų tobulinimui, viešai diskusijai. 

Regos negalią turintys asmenys jungiasi į glaudžią bendruomenę, kuri turi gilias istorines ir kultūrines tradicijas. Ši bendruomenė dalyvauja kultūroje unikaliais ir savitais būdais. Svarbiausi neregių ir silpnaregių kultūros pažinimo elementai yra: taktiliniai objektai, garsinis vaizdavimas, komentuojantis meninio objekto turinį, garsas, brailio raštas. Šių elementų pagalba kompensuojama regos negalia ir įgalinamas meno prieinamumas neregiams. 

Pažinti aklųjų ir silpnaregių bendruomenę bei užmegzti kokybišką santykį kūrėjams padės Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos kultūros ir meno projektų vadovė Lina Puodžiūnė ir LASS narė Laura Stadalninkaitė. Projektą koordinuos ir, esant poreikiui, kūrėjus konsultuos Kauno menininkų namų kuratorės, dirbančios su kultūriniais ir bendruomeniniais projektais.

DALYVAVIMO PROJEKTE SĄLYGOS:

Projekte kviečiami dalyvauti kylantys ir profesionalūs visų sričių šiuolaikinio meno kūrėjai bei kūrėjos;

Bendradarbiaudami su ekspertų komanda menininkai/ės kurs kartu su aklųjų ir silpnaregių jaunaisiais bendruomenės nariais; 

Menininkai/ės galės panaudoti jau esamą kūrinį, jį transformuoti arba sukurti naują darbo su bendruomene procese; 

Prireikus menininkai/ės bus pasiruošę dirbti su auditorija ir ekspertais/mentoriais nuotoliniu būdu; 

Menininkai/ės skirs 8 savaites darbo rezidencijai Kaune 2022 m. spalio–gruodžio periodu;

Projekte kviečiami dalyvauti menininkai/ės, gyvenantys ir kuriantys Lietuvoje bei kalbantys lietuviškai.

PROJEKTE DALYVAUJANTIEMS MENININKAMS BUS SUTEIKTA: 

2 000 Eur atlygis;

Ekspertų konsultacijos (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovių, KMN projekto kuratorių);

Galimybė susipažinti su aklųjų ir silpnaregių bendruomene, jos specifika bei kultūra, padedant bendruomenės atstovams;

KMN ir partnerių – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos patalpos ir turimi resursai;

Profesionali projekto veiklų sklaida KMN ir partnerių kanalais.

Pasiūlymus rezidencijai (iki 3 000 ženklų) kartu su kūrybiniu portfolio kviečiame teikti iki 2022 m. rugsėjo 19 d. (imtinai) el. p. asta@kmn.lt. Tel. nr. pasiteirauti (8 37) 223 259. 

Pastaruosius ketvertą metų Kauno menininkų namai plėtoja programas, kurių turinys būtų prieinamas auditorijoms ir bendruomenėms, kultūroje dalyvaujančioms mažai arba nedalyvaujančioms iš viso, todėl tikimasi, kad projekte dalyvaujantys kūrėjai bus susipažinę su KMN veiklomis, mažinančiomis atskirtį ir didinančiomis kultūros paslaugų bei turinio prieinamumą.

Projektas „Bendrakūryba“ yra vykdomas Kauno menininkų namų ir finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos. 

Svetainė atnaujinama
This is default text for notification bar