2018 m. lapkričio mėnesį Kauno menininkų namuose rezidavo menininkai Daniel Neubacher (DE) ir Lukas Zerbst (DE). D. Neubacher ir L. Zerbst abu mokėsi Brėmeno menų universitete, kur studijavo šiuolaikinę skulptūrą.

D. Neubacher įvairaus tipo skulptūrose nagrinėja skaitmenizacijos, tapatybės, socialinio menininko vaidmens klausimus, L. Zerbst praktikos ašis – darbas su erdve ir šiuolaikinio produktyvumo klausimais. KMN rezidencijų programos kontekste menininkai kartu su garso menininku Arūnu Perioku ir šokio teatro „Aura“ šokėjais Julija Mintaute, Matthew Woodcock-Livingston bei Mei Chen vystė eksperimentinį „site-specific“ multimedijų performansą „Behind Closed Doors“, kuris buvo pristatytas lapkričio 29 d. Kauno menininkų namuose.

Apie performansą „Behind Closed Doors“:

Performanso ašis – santykis tarp atlikėjo ir publikos: betarpiškas, asmeniškas, intymus bendravimas. Postskaitmeninėje ir neoliberalioje visuomenėje betarpiškumas ir viešas, autentiškas intymumas yra svarbiausi nuolatinio mūsų žmogiškojo kapitalo kaupimo bei tapatybės produktyvumo veiksniai. Šis daug darbo reikalaujantis savęs brandinimo procesas pagyvinant ir kuruojant savąjį autentiškąjį „aš“ ir keliant jį į profesionaliai suprofiliuotas paskyras tampa nepaliaujamo poreikio kelti auditorijos susidomėjimą būtinybe. Ši auditorija veikia ir kaip vartotojas, ir kaip vartojamas produktas.

Dėl skaitmeninės informacijos nematerialumo ir santykio su šiomis medijomis nuasmeninimo bei atsiribojimo nuo instinktyvaus kūniško autentiškumo, bekūniškumas ir dematerializacija laikomi neišvengiamais skaitmeninės medijos padariniais. Iškyla naujos reprezentacijos, tyrinėjimo ir apgavystės galimybės, tačiau fizinio kūno buvimas vis vien išlieka.

Pasitelkdamas performatyvų meną, eksperimentinę elektroninę muziką ir daugiasluoksnį, gyvą skaitmeninį turinį, „Behind closed doors“ siekia nupasakoti šią jauseną. Atlikėjai bando atrasti ryšį su savo publika, tačiau lieka vieni, įkalinti kreivų veidrodžių kambaryje. Kaip stebėjimo palydovas, skriejantis orbitoje aplinkui save.

Atliepdama savistabos ir kontrolės aspektus, akustinė scena bus įkūnyta architektūros. Akustinė aplinka bus sukurta sujungiant (Meno-) Erdvę su skirtingais jutikliais ir zonduojančiais mechanizmais (kaip gydytojo stetoskopu). Garsas kis gyvai pasitelkiant filtrus ir išsyk sugrįš bei sklis per performanso erdvę.

Partneris: šokio teatras „Aura“

Apie menininkus:

Daniel Neubacher (g. 1985 Niurnberge, Vokietija) – konceptualus skulptorius, 2016 m. baigęs magistratūros studijas Menų universitete (University of the Arts) Brėmene, Vokietijoje. D. Neubacher darbai sujungia kritinius medijos, tapatybės, autentiškumo ir produkcijos diskursus.

Kalbant apie išorę, jo reti, fiziniai darbai estetiškai susisieja su komerciniais produktais. Tai lemia menininko susidomėjimas produktyvumo ir potencialo funkcijų priskyrimu dabartinėms technologinėms priemonėms. Šalia jų išankstinės funkcijos D. Neubacher skulptūros dažnai atspindi jų eksponavimo aplinkybes ir kontekstualią aplinką. Skulptoriaus santykis su sterilia fotografijos estetika, 3D skenavimu ir technologinėmis kompiuterių tyrimų studijomis bei patalpomis dažnai figūruoja jo darbų ekspozicijose.

Dabartiniuose savo meniniuose tyrimuose D. Neubacher tyrinėja kritinius klausimus, kylančius dėl šiuolaikinės menų kūrybos, jos eksponavimo ir kūrinių panaudojimo, taip pat – menininko tapatybės socialinės medijos eroje bei neišvengiamo materializacijos poreikio itin mobilizuotame, momentaliame laike, kuriame eksponavimo inovatyvumas nebėra vien menininko (-ės) pirmenybė.

D. Neubacher yra Vokietijos akademinės bendrijos draugijos narys. Menininkas yra dalyvavęs parodose Vokietijoje, Bukarešte (Rumunijoje) ir JAV. Jis taip pat yra vedęs 3D modeliavimo ir animacijos seminarą Brėmeno Menų universitete 2015 m.

Lukas Zerbst gimė Lenkijoje, buvo perkeltas į Vokietiją savo tėvų, šiuo metu niekur negyvena ir visur dirba. Menininkas perkopia valstybių sienas savo transkultūrinių projektų su Vietnamu, Lietuva ar Florida veiklomis. „Site-specific“ instaliacijose jis naudoja čia pat esančias medžiagas, užsiima intervencijomis erdvėje, prie viso to pridėdamas mechaninius, elektroninius komponentus ir vaizdus. Susidomėjimas tarpiniu susitikimu tarp žiūrovo ir meno kūrinio atvedė jį iki darbo su performatyviaisiais menais.

Šiandien L. Zerbst šį kertinį momentą randa savo darbe su erdve. Menininkas regi erdvę ir jos vidinius elementus kaip gyvus subjektus, turinčius noro susitikti su lankytojais. Fizinės erdvės konstantos suskaidymas virsta pačių objektų veiksmu. Be sudirginimo ar efektingumo, šie manipuliuojami objektai reprezentuoja žmogiškuosius troškimus. Mūsų aplinka susideda iš šių ekspresyvių medžiagų: viena vertus, sekančių konkrečią misiją, kita vertus, – atspindinčių žmogiškus įpročius. Bandymas laisvos erdvės link (arba šios erdvės elementų) šiame perstatyme virsta objektų autonomija. Kaip gestas tai taip reprezentuoja techninės visuomenės ženklą. Dirbtinė aplinka tampa protagonistu. Šiuo atveju L. Zerbst darbas veikia kaip pasisekusio ar nevykusio daiktų interneto hiperbole; išmanūs namai kaip naminė palaima arba poltergeistas.

Šį archeologinį požiūrį į dabartį jis pritaiko tarpkultūriniuose projektuose su menininkais iš įvairių šalių. Parodose ir teatro kūriniuose L. Zerbst žvelgia į meną kaip į neutralią zoną, gebančią suteikti demokratiškus atsakymus. Kaip priešingų interesų susikirtimą, kosmopolitinio darinio segmentą. Ilga viešnagė Vietname menininkui padarė itin didelę įtaką. Dabar jis žvelgia į pasaulinę meno rinką ir klausia: kokia kalba šneka menas ir kas tai supranta? Koks jo laikinumas hyperprodukcinės globalios visuomenės raidoje? Kiek tai yra reakcija į jo kūrimo aplinkybes? Ar jis – pakankamai užsisklendęs, kad tai praleistų?

L. Zerbst studijavo dailę Brėmeno menų universitete (University of the Arts) Vokietijoje, laiku paremtos medijos kurse, dėstomame prof. Jean-François Guiton, ir šiuo metu studijuoja meistriškumo kursuose, vedamuose prof. Jenny Kropp ir Jean-François Guiton.

Menininkų rezidencijos Kaune metu Kauno menininkų namuose vyks atviros studijos renginių programa:

Lapkričio 20 d. 18 val.
ARTIST TALK / OPEN STUDIO #1
Pirmajame susitikime su menininkais buvo aptariamos L. Zerbst ir D. Neubacher meninės praktikos, įgyvendinti projektai.

Lapkričio 27 d. 18 val.
PROJECT TALK / OPEN STUDIO #2
Antrasis susitikimas, skirtas menininkų vystomam projektui „Behind Closed Doors“, buvo pristatytas KMN gimtadienyje lapkričio 29 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 metų lapkričio mėnesį Kauno menininkų namuose rezidavo menininkai Daniel Neubacher (DE) ir Lukas Zerbst (DE). D. Neubacher ir L. Zerbst abu mokėsi Brėmeno menų universitete, kur studijavo šiuolaikinę skulptūrą.

D. Neubacher įvairaus tipo skulptūrose nagrinėja skaitmenizacijos, tapatybės, socialinės menininko rolės klausimus, tuo tarpu L. Zerbst praktikos ašis – darbas su erdve ir šiuolaikinio produktyvumo klausimais. KMN rezidencijų programos kontekste menininkai kartu su garso menininku Arūnu Perioku ir šokio teatro „Aura“ šokėjais Julija Mintaute, Matthew Woodcock-Livingston ir Mei Chen vystė eksperimentinį „site-specific“ multimedijų performansą „Behind Closed Doors“, kuris buvo pristatytas lapkričio 29 d. Kauno menininkų namuose.

Apie performansą „Behind Closed Doors“:

Performanso ašis – santykis tarp atlikėjo ir publikos: betarpiškas, asmeniškas, intymus bendravimas. Post-skaitmeninėje ir neo-liberalioje visuomenėje betarpiškumas ir viešas, autentiškas intymumas yra svarbiausi nuolatinio mūsų žmogiškojo kapitalo kaupimo ir tapatybės produktyvumo veiksniai. Šis daug darbo reikalaujantis savęs „brandinimo“ procesas pagyvinant ir kuruojant savąjį autentiškąjį „aš“ ir keliant jį į profesionaliai suprofiliuotas paskyras tampa nepaliaujamo poreikio kelti auditorijos susidomėjimą būtinybe. Ši auditorija, tuo tarpu, veikia ir kaip vartotojas, ir kaip vartojamas produktas.

Dėl skaitmeninės informacijos nematerialumo ir santykio su šiomis medijomis nuasmeninimo bei atsiribojimo nuo instinktyvaus kūniško autentiškumo, bekūniškumas ir dematerializacija laikomos neišvengiamomis skaitmeninės medijos pasekmėmis. Iškyla naujos reprezentacijos, tyrinėjimo ir apgavystės galimybės, tačiau fizinio kūno buvimas vis vien išlieka.

Pasitelkdamas performatyvų meną, eksperimentinę elektroninę muziką ir daugiasluoksnį, gyvą skaitmeninį turinį, „Behind closed doors“ siekia nupasakoti šią jauseną. Atlikėjai bando atrasti ryšį su savo publika, tačiau lieka vieni, įkalinti kreivų veidrodžių kambaryje. Kaip stebėjimo satelitas, skriejantis orbitoje aplinkui save.

Atliepdama savistabos ir kontrolės aspektus, akustinė scena bus įkūnyta architektūros. Akustinė aplinka bus sukurta sujungiant (Meno-) Erdvę su skirtingais jutikliais ir zonduojančiais mechanizmais (kaip gydytojo stetoskopu). Garsas kis gyvai su filtrų pagalba ir išsyk sugrįš bei sklis per performanso erdvę.

Partneris: šokio teatras „Aura“

Apie menininkus:

Daniel Neubacher (g. 1985 Niurnberge, Vokietija) – konceptualus skulptorius, 2016 m. baigęs magistratūros studijas Menų universitete (University of the Arts) Brėmene, Vokietijoje. D. Neubacher darbai sujungia kritinius medijos, tapatybės, autentiškumo ir produkcijos diskursus.
Kalbant apie išorę, jo reti, fiziniai darbai estetiškai susisieja su komerciniais produktais. Tai lemia menininko susidomėjimas produktyvumo ir potencialo funkcijų priskyrimu dabartiniams technologiniams įrankiams. Šalia jų išankstinės funkcijos, D. Neubacher skulptūros dažnai atspindi jų eksponavimo aplinkybes ir kontekstualią aplinką. Skulptoriaus santykis su sterilia fotografijos estetika, 3D skenavimas ir technologinėmis kompiuterių tyrimų studijomis bei patalpomis dažnai figūruoja jo darbų ekspozicijose.

Dabartiniuose savo meniniuose tyrimuose D. Neubacher tyrinėja kritinius klausimus, kylančius dėl šiuolaikinės menų kūrybos, jos eksponavimo ir kūrinių panaudojimo, taip pat – menininko tapatybės socialinės medijos eroje bei neišvengiamo materializacijos poreikio itin mobilizuotame, momentaliame laike, kuriame eksponavimo inovatyvumas nebėra vien menininko (-ės) pirmenybė.
D. Neubacher yra Vokietijos akademinės bendrijos draugijos narys. Menininkas yra dalyvavęs parodose Vokietijoje, Bukarešte (Rumunijoje) ir JAV. Jis taip pat yra vedęs 3D modeliavimo ir animacijos seminarą Brėmeno Menų universitete 2015 m.

Lukas Zerbst gimė Lenkijoje, buvo perkeltas į Vokietiją savo tėvų, šiuo metu niekur negyvena ir visur dirba. Menininkas perkopia valstybių sienas savo trans-kultūrinių projektų su Vietnamu, Lietuva ar Florida veiklomis. Savo „site-specific“ instaliacijose jis naudoja čia pat esančias medžiagas, užsiima intervencijomis erdvėje, prie viso to pridėdamas mechaninius, elektroninius komponentus ir video. Susidomėjimas tarpiniu susitikimu tarp žiūrovo ir meno kūrinio atvedė jį iki darbo su performatyviaisiais menais.

Šiandien L. Zerbst šį kertinį momentą randa savo darbe su erdve. Menininkas regi erdvę ir jos vidinius elementus kaip gyvus subjektus, turinčius norą susitikti su lankytojais. Fizinės erdvės konstantos suskaidymas virsta pačių objektų veiksmu. Be sudirginimo ar efektingumo, šie manipuliuojami objektai reprezentuoja žmogiškuosius troškimus. Mūsų aplinka susideda iš šių ekspresyvių medžiagų: viena vertus, sekančių konkrečią misiją, kita vertus, atspindinčių žmogiškus įpročius. Bandymas laisvos erdvės link (arba šios erdvės elementų) šiame perstatyme virsta objektų autonomija. Kaip gestas, tai taip reprezentuoja techninės visuomenės ženklą. Dirbtinė aplinka tampa protagonistu. Šiuo atveju L. Zerbst darbas veikia kaip pasisekusio ar nevykusio daiktų interneto hiperbole; išmanūs namai kaip naminė palaima arba poltergeistas.

Šį archeologinį požiūrį į dabartį jis pritaiko tarpkultūriniuose projektuose su menininkais iš įvairių šalių. Parodose ir teatro kūriniuose L. Zerbst žvelgia į meną kaip į neutralią zoną, gebančią suteikti demokratiškus atsakymus. Kaip priešingų interesų susikirtimą, kosmopolitinio darinio segmentą. Ilga viešnagė Vietname menininkui padarė itin didelę įtaką. Dabar jis žvelgia į pasaulinę meno rinką ir klausia: kokia kalba šneka menas ir kas tai supranta? Koks jo laikinumas hyper-produkcinės globalios visuomenės raidoje? Kiek tai yra reakcija į jo kūrimo aplinkybes? Ar jis – pakankamai užsisklendęs, jog tai praleistų?

L. Zerbst studijavo dailę Brėmeno menų universitete (University of the Arts) Vokietijoje, laiku paremtos medijos kurse, dėstomame Prof. Jean-François Guiton ir šiuo metu studijuoja meistriškumo kursuose, vedamuose Prof. Jenny Kropp ir Jean-François Guiton.

Menininkų rezidencijos Kaune metu Kauno menininkų namuose vyks atviros studijos renginių programa:

Lapkričio 20 d. 18 val.
ARTIST TALK

/ OPEN STUDIO #1
Pirmajame susitikime su menininkais buvo aptariamos L. Zerbst ir D. Neubacher meninės praktikos, įgyvendinti projektai.

Lapkričio 27 d. 18 val.
PROJECT TALK / OPEN STUDIO #2
Antrasis susitikimas, skirtas menininkų vystomam projektui

„Behind Closed Doors“, buvo pristatytas KMN gimtadienyje lapkričio 29 d.

Svetainė atnaujinama | Site under construction
This is default text for notification bar