Words can put to sleep and awaken, infuriate, empower. Poetry, stories, dialogues, songs, jokes, novels – all words. One thing each of us have – our words and the meaning we create out of them. “Words of the walls” invites 16-18 year olds to employ your words for a creative experience of spoken word genre. In a four day international summer camp you will take part in creative writing and performance workshops, create with and perform to peers from Finland, Latvia, Lithuania and Estonia, and use non traditional literature formats to dive into the most relevant issues of our time.

The four-day camp program from August 19th till 22nd will consist of creative sessions led by Lithuanian slam laureates and creative literature workshop hosts as well as a guest author Martine Johansen. The final event of the camp will open to the public. Here the participants of the camp and Martine Johansen will present their work together with local poets who create in English.

We will introduce the camp lecturers and workshop hosts soon, for more information contact asta@kmn.lt

– Written and spoken English language skills are needed to participate in the camp.

– Registration* for the camp: shorturl.at/bpqyC

*The number of participants in the camp is limited, so if there is a larger number of people who want to participate, the selection will take place.

The camp is financed by Nordic Council of Ministers Office in Lithuania and is a part of Kaunas Artists’ House literature education program “Trenksmas”. Literature education program “Trenksmas” is financed by Lithuanian Council for Culture.

Žodžiai gali užmigdyti ir pažadinti, įsiutinti, įgalinti. Poezija, pasakojimai, dialogai, dainos, anekdotai, romanai – žodžiai. Vienas dalykas, ką kiekvienas iš mūsų turi – savo žodžius ir iš jų sukuriamą prasmę. „Žodžiai nuo sienų“ kviečia 16-18 metų jaunuolius įdarbinti žodžius kūrybiniams sakytinės poezijos eksperimentams.

Keturių dienų tarptautinė vasaros stovykla, kuri vyks rugpjūčio 19–22 d. Kauno menininkų namuose, kvies kurti rašymo ir skaitymo dirbtuvėse drauge su bendraamžiais iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos, naudoti netradicinius literatūros formatus aktualiausių mūsų laikų problemų nagrinėjimui ir savo kūrybą pristatyti stovyklos dalyviams bei „Trenksmo“ renginių programos auditorijai.

Stovyklos programą sudarys kūrybiniai užsiėmimai, vedami Lietuvos slemo laureatų ir kūrybinių literatūros dirbtuvių vedėjų bei kviestinės autorės Martine Johansen. Finalinis stovyklos renginys bus atviras „Trenksmo“ slemų auditorijai ir vyks anglų kalba, jame savo kūrybą pristatys stovyklos dalyviai ir Martine Johansen bei vietiniai slemeriai, kuriantys anglų kalba.

Stovyklos lektorius ir dirbtuvių vedėjus pristatysime jau netrukus, daugiau informacijos – asta@kmn.lt

– Stovyklos dalyviai privalo mokėti anglų k.

– Registracija* dalyvauti stovykloje: shorturl.at/bpqyC

*Stovyklos dalyvių skaičius yra ribotas, tad esant didesniam skaičiui norinčių dalyvauti, bus vykdoma atranka.

Stovykla yra finansuojama Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje ir yra Kauno menininkų namų Literatūros edukacijos programos „Trenksmas“ dalis. Literatūros edukacijos programa „Trenksmas“ yra finansuojama Lietuvos kultūros tarybos.

Svetainė atnaujinama | Site under construction
This is default text for notification bar