Darbuotojas (-a) ieškomas (-a) 1 etato darbo krūviui. Planuojama darbo pradžia – 2022 m. birželio 1 d. Neterminuota darbo sutartis.

Pagrindinė finansavimo projektų vadovo (-ės) funkcija – plėtoti ir įgyvendinti Kauno menininkų namų lėšų pritraukimo strategiją keturiomis kryptimis: (1) inicijuojant ir koordinuojant komercinius renginius Kauno menininkų namų erdvėse, (2) vykdant rėmėjų ir verslo partnerių paiešką, (3) vykdant Kauno menininkų namų prekybos veiklą ir (4) nacionalinius ir tarptautinius projektus. 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros vadybos ir/ar rėmimo srityje;
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Privalumai:

 • Patirtis nevalstybinio kultūros organizacijų finansavimo srityje;
 • Patirtis dirbant su tarptautiniais fondais.

Siūlome:

 • Galimybę prisidėti prie įdomių, šiuolaikiškų, dinamiškų ir prasmingų KMN veiklų;
 • Darbą motyvuotoje, kūrybiškoje KMN komandoje, modernistinėje viloje, kuri yra Kauno miesto centre;
 • Darbui reikalingas priemones;
 • Socialines garantijas ir pastoviai mokamą darbo užmokestį, kurio pareiginės algos koeficientas 7,7 (~1393 Eur bruto);
 • Galimybę dirbti tiek nuotoliu, tiek gyvai.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • plėtoja ir įgyvendina ilgalaikę lėšų, skirtų Kauno menininkų namų (toliau – KMN) veikloms vykdyti, pritraukimo strategiją, nustato konkrečius lėšų pritraukimo tikslus ir rodiklius, planuoja biudžetą;
 • kuria ir tobulina lėšų pritraukimo priemones ir procesus, siekiant maksimalaus lėšų pritraukimo mažiausiomis sąnaudomis;
 • užtikrina finansavimo kanalų plėtojimą ir finansavimo šaltinių diversifikavimą;
 • organizuoja ir įgyvendina lėšų pritraukimo kampanijas/renginius;
 • bendradarbiauja su verslo įmonėmis, valdžios institucijomis, bendruomenėmis, organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis kurdamas partnerystes, siekiant plėtoti lėšų pritraukimo veiklą;
 • inicijuoja ir koordinuoja komercinius renginius KMN erdvėse:
  • rengia komercinių renginių pasiūlymus potencialiems paslaugų gavėjams ir su jais derina komercinių renginių sąlygas;
  • koordinuoja ir derina KMN gautas užklausas dėl komercinių renginių;
  • nuolat pildo potencialių paslaugos gavėjų duomenų bazę;
 • vykdo rėmėjų ir verslo partnerių paiešką:
  • kuria galimybes naujiems kontaktams ir proaktyviai mezga bendradarbiavimo santykius su potencialiais rėmėjais bei partneriais;
  • ruošia bendradarbiavimo ir rėmimo pasiūlymus;
  • pristato potencialiems ir esamiems rėmėjams bei partneriams KMN veiklą bei konkrečias bendradarbiavimo ir rėmimo galimybes;
  • palaiko kokybišką santykį su rėmėjais ir partneriais, skatina jų lojalumą;
  • parengia ir nuolat pildo rėmėjų duomenų bazę ir kitas duomenų bazes, reikalingas lėšų pritraukimo veiklos administravimui ir stebėsenai;
 • vykdo kultūros ir meno leidinių, suvenyrų ar atributikos prekybą Kauno menininkų namuose:
 • dirba su nacionaliniais (išskyrus LKT) ir tarptautiniais projektais:
  • seka kvietimus teikti paraiškas projektiniam finansavimui iš nacionalinių ir užsienio fondų gauti bei atrenka tinkamus Kauno menininkų namams;
  • kartu su KMN darbuotojais ruošia projektų paraiškas;
  • koordinuoja projektų įgyvendinimo veiklas ir prižiūri, kad jos atitiktų projekto planą bei finansuotojo reikalavimus;
  • renka informaciją ir ruošia projektų įgyvendinimo ataskaitas, teikia jas finansuotojui;
 • fiksuoja rezultatus, analizuoja veiklos duomenis, vertina lėšų pritraukimo veiklos/kanalų efektyvumą, atsiskaito už darbus KMN vadovui.

Lauksime:

 1. Gyvenimo aprašymo (CV);
 2. Motyvacinio laiško, kuriame trumpai: kodėl norite prisijungti prie KMN komandos ir projekto, kuriam teko pritraukti didžiausią lėšų sumą, trumpas pristatymas. Projektų, finansuotų tik Lietuvos kultūros tarybos, motyvaciniame laiške kaip pavyzdžių prašome neteikti.

Informaciją siųskite el. paštu kmn@kmn.lt su užrašu „Finansavimo projektų vadovas (-ė) 2022“ iki gegužės 16 d. 9:00 val. Tel. nr. pasiteiravimui (8 37) 22 31 44. Pokalbiai su atrinktais kandidatais vyks gegužės 23 –27 dienos.

Svetainė atnaujinama | Site under construction
This is default text for notification bar