Darbuotojas (-a) ieškomas (-a) nuotoliniam darbui, 0,5 etato krūviui. Planuojama darbo pradžia – 2022 m. gegužės 2 d. Neterminuota darbo sutartis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • Vykdyti Kauno menininkų namų (toliau – KMN) valdomo internetinio Kauno kultūros renginių kalendoriaus, stebėsenos ir analizės įrankio priežiūrą:
  • atlikti naujų kultūros operatorių registravimą sistemoje;
  • konsultuojantis su programuotojais atlikti naujų funkcionalumų projektavimą ir techninės specifikacijos ruošimo darbus;
  • reaguojant į naudotojų užklausas dėl klaidų ir kitų problemų, naudojantis platforma, atlikti techninių problemų identifikavimą, registravimą, organizuoti jų sprendimą ir šalinimą;
  • rengti naudojimosi platforma instrukcijų aprašus.
 • Vykdyti KMN valdomų internetinių puslapių techninę priežiūrą, palaikymą ir atnaujinimų diegimą;
 • Vykdyti naujų KMN internetinių puslapių, skirtų konkretiems projektams, kūrimą (pvz. Kauno žodynas, Kultūros mugė);
 • Prižiūrėti KMN kompiuterinės įrangos veikimą, organizuoti ir bendradarbiaujant su IT paslaugas teikiančiomis įmonėmis, atlikti operatyvų techninių ir programinių gedimų šalinimą ar naujų programų diegimą;
 • Teikti KMN darbuotojams metodinę pagalbą informacinių technologijų klausimais;
 • Atlikti kitus pareigybės aprašyme nurodytus darbus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Siūlome:

 • Galimybę prisidėti prie unikalios internetinės platformos kultura.kaunas.lt augimo;
 • Darbą motyvuotoje, kūrybiškoje KMN komandoje bei bendradarbiavimą su Kauno kultūros bendruomene;
 • Darbui reikalingas priemones;
 • Socialines garantijas ir pastoviai mokamą darbo užmokestį, kurio pareiginės algos koeficientas 7,3 (~660 Eur bruto už 0,5 et.);
 • Galimybę dirbti nuotoliu.

Lauksime gyvenimo aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško, kuriame trumpai –  kodėl norite prisijungti prie KMN komandos ir dvi nuorodos į IT projektus, prie kurių teko dirbti bei kokios buvo jūsų atsakomybės.

Informaciją  siųskite el. paštu kmn@kmn.lt su užrašu „Informacinės sistemos inžinierius (-ė) 2022“ iki balandžio 21 d. 9:00 val. Tel. nr. pasiteiravimui (8 37) 22 31 44. Pokalbiai su atrinktais kandidatais vyks balandžio 25 –29 dienomis.

Svetainė atnaujinama | Site under construction
This is default text for notification bar