Bendradarbiaudami su Kauno kurčiųjų bendruomene skelbiame atvirą kvietimą visų sričių šiuolaikinio meno kūrėjoms ir kūrėjams dalyvauti projekte „Bendrakūryba“. Šio bendradarbiavimu grįsto projekto metu menininkai dirbs su kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomene, siekiant įgalinti profesionalių kūrėjų ir kurčiųjų bendruomenių narių bendra-kūrybą.  

Siekdami prisidėti prie kultūrinės atskirties mažinimo, šiuo projektu skatiname kūrėjus ir kultūros operatorius aktyviai bendradarbiauti su kurčiųjų bendruomenėmis ir prisidėti prie etiškos bei kokybiškos informacijos sklaidos apie specifinę šių bendruomenių kultūrą. 

Projektas bus vykdomas 2021 m. gegužęgruodį. Atviro kvietimo būdu bus atrinkti 2 kūrėjai ar kūrėjos, kurie vykdys du ilgalaikius meninius projektus drauge su bendruomenės nariais. Darbas vyks tiek Kauno menininkų namuose, tiek kurčiųjų bendruomenės erdvėse. Projekto „Bendrakūryba“ metu, pasitelkiant darbo su bendruomenėmis principus bus sukurta erdvė pokalbiui, abipusiam pažinimui, naujų žinių kūrimui ir dalijimuisi, kompetencijų tobulinimui, viešai diskusijai. 

Klausos negalią turintys asmenys jungiasi į glaudžią bendruomenę, kuri turi gilias istorines ir kultūrines šaknis. Ši bendruomenė turi unikalią ir savitą kurčiųjų kultūrą, kuri apibrėžia kurtiesiems svarbiausias bendravimo taisykles ir elgesio bruožus. Svarbiausias kurčiųjų kultūros elementas yra gestų kalba, kuri leidžia kurtiesiems socializuotis vieniems su kitais, reikšti savo mintis ir kurti. 

Dėl šios bendruomenės naudojamos gestų kalbos specifikos ir visuomenėje susiformavusių klaidingų stereotipų labai nedaug kultūrinių renginių ir programų yra prieinamos kurtiesiems, o tiesioginis bendravimas su menininkais ir kultūros operatoriais retas bei fragmentiškas. Tai lemia ne tik ilgalaikę šios bendruomenės kultūrinę atskirtį, bet ir visuomenės, menininkų bei kultūros operatorių žinių trūkumą ir ribotas galimybes įtraukti šią visuomenės grupę į visavertį kultūros vartojimą ir kūrimą.

Pažinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenę bei užmegzti kokybišką santykį kūrėjams padės Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos tarybos narys Paulius Jurjonas ir Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro meninių gebėjimų lavinimo organizatorė Gintautė Sinkevičienė. Projektą koordinuos ir, esant poreikiui, kūrėjus konsultuos Kauno menininkų namų kuratorės, dirbančios su kultūriniais ir bendruomeniniais projektais. 

DALYVAVIMO PROJEKTE SĄLYGOS:

Projekte kviečiami dalyvauti kylantys ir profesionalūs visų sričių šiuolaikinio meno kūrėjai bei kūrėjos;

Bendradarbiaudami su ekspertų komanda menininkai / menininkės kurs kartu su kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenės nariais; 

Menininkai / menininkės galės panaudoti jau esamą kūrinį, jį transformuoti arba sukurti naują darbo su bendruomene procese; 

Prireikus menininkai / menininkės bus pasiruošę dirbti su auditorija ir espertais / mentoriais nuotoliniu būdu; 

Menininkai / menininkės skirs minimaliai 8 savaites darbo rezidencijai Kaune 2021 m. gegužėsgruodžio periodu;

Projekte kviečiami dalyvauti menininkai / menininkės, gyvenantys ir kuriantys Lietuvoje bei kalbantys lietuviškai.

PROJEKTE DALYVAUJANTIEMS MENININKAMS BUS SUTEIKTA: 

2 300 Eur atlygis;

Ekspertų konsultacijos (kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenės atstovų, KMN atstovių projekto kuratorių);

Galimybė susipažinti su kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomene, jos specifika bei kultūra, padedant bendruomenės atstovams;

KMN ir partnerių – kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenės organizacijų patalpos ir turimi resursai;

Profesionali projekto veiklų sklaida KMN ir partnerių kanalais.

Pasiūlymus rezidencijai (iki 3 000 ženklų) kartu su kūrybiniu portfolio kviečiame teikti iki 2021 m. gegužės 3 d. (imtinai) el. p. asta@kmn.lt. Tel. nr. pasiteirauti (8 37) 223 259. 

Pastaruosius trejetą metų Kauno menininkų namai plėtoja programas, kurių turinys būtų prieinamas auditorijoms ir bendruomenėms, kultūroje dalyvaujančioms mažai arba nedalyvaujančioms apskritai, todėl tikimasi, kad projekte dalyvaujantys kūrėjai bus susipažinę su KMN veiklomis, mažinančiomis atskirtį ir didinančiomis kultūros paslaugų bei turinio prieinamumą.

Projektas „Bendrakūryba“ yra vykdomas Kauno menininkų namų ir finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos. 

Svetainė atnaujinama | Site under construction
This is default text for notification bar