2017-2019 m. Kauno menininkų namai kartu su partneriais kuria Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės platformą, kurios tikslas – vienyti miesto ir rajono kultūros operatorius, kaupti duomenis apie jų veiklą, analizuoti bendro kultūros lauko augimą ir plėtros perspektyvas.

Virtualioji platforma veikia keliais lygmenimis: 1) kultūros operatoriams prieinamose individualiose paskyrose, kuriose duomenys yra kaupiami, vykdoma savianalizė, įvedama renginių informacija, o ši patenka į 2) atvirą, miestiečiams ir miesto svečiams prieinamą, kultūros renginių kalendorių.

Platformos unikalumas – kultūrinės veiklos duomenų įvedimo galimybė, kuri yra papildyta duomenų analizavimo funkcija. Bendri kultūros lauko duomenys ir konkretūs, tinkamai interpretuoti pamatuojami rodikliai, tikimasi, taps pagrindu pamatuotiems, ilgalaikiiams sprendimams priimti miesto lygmeniu. Kartu tai galimybė sekti problemines kultūros lauko vietas, pasidžiaugti tais rodikliais, kurie viršija lūkesčius, ir juos viešinti.

Kuriant platformą parengta Kauno kultūros operatorių duomenų bazė, surinkta apie 200 įvairių kultūros ir meno įstaigų, organizacijų bei iniciatyvų informacija, užmegzti kontaktai su skirtingose srityse veikiančiais kolegomis, atstovaujančiais teatrams, galerijoms, muziejams, kultūros centrams, festivaliams ir pan. Gyvų susitikimų ir mokymų naudotis platforma metu, aptarta kiekvienos srities problematika, lūkesčiai ir pateikti scenarijai ateičiai.

Projekto veiklos 2019 m.: viso įvykdyti 8 seminarai, kuriuose apmokytos 33 įstaigos (5 bendruomenės / iniciatyvos, 10 kultūros centrų / multifunkcių erdvių, 5 teatrai, 2 galerijos, 11 muziejų ar jų padalinių). Mokymai tęsiami ir projektui pasibaigus – 2019 m. gruodį / 2020 m. vasarį. Taip pat įgyvendinti 5 platformos pristatymai tikslinėms grupėms Kaune ir Neringoje. Kuriant platformą, darbas vyko su Kauno kultūros ir turizmo įstaigų fokus grupe – viso įvykdytos 7 darbo sesijos.

Projekto vadovė: Rūta Stepanovaitė
Projekto koordinatoriai: Povilas Mintautas ir Gabija Jazdauskaitė
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė