Atviras kvietimas svečių rezidencijoms

Atviras kvietimas svečių rezidencijoms

Publikavimo data:

2023 07 17

Kauno menininkų namai skelbia atvirą kvietimą svečių rezidencijoms.

Rezidencijos planuojamos šiomis datomis: rugpjūčio 8-31 d.rugsėjo 4-25 d. Paraiškų teikimo terminas - 2023 m. Rugpjūčio 1 d. (imtinai).

KMN svečių rezidencijų programa siekiama palaikyti nepriklausomus menininkus, menininkų kolektyvus ar iniciatyvas, stokojančius patalpų veiklai, darbui ar repeticijoms. Programa orientuota į uždarus kūrybinius procesus, naujų, esamų ar tęstinių projektų vystymą.

Atrinktiems projektams vystyti KMN darbo metu (darbo dienomis 9-19 val.) nemokamai suteikiamos pasirinktos erdvės ir galimybė naudotis techniniais KMN resursais.

Teikiami projektai neprivalo būti susiję su KMN veikla ir neturi būti specialiai pritaikomi KMN erdvėms. Rezidencijas lydintys atviri renginiai-kūrybinių procesų pristatymai nėra privalomi. Esant poreikiui, renginių įgyvendinimo galimybės aptariamos su KMN rezidencijų programos kuratoriumi.

Paraiškas gali teikti įvairių kultūros ir meno sričių (architektūra, performanso menas, šokis, cirkas, teatras, vizualusis menas, muzika, literatūra, kūrybinės industrijos, kultūros paveldas, kultūros tyrimai ir kt.) atstovai.

_

Maksimalus vienos rezidencijos laikas – 3 savaitės.

Pasiūlymus galima teikti iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. (imtinai).

Paraiškos forma (užpildžius spausti „submit“) - čia


_

Daugiau informacijos:

[email protected]

+370 664 22939