Unlearning Eastern Europe | Open call | Kauno menininkų namai

Atviras kvietimas | Unlearning Eastern Europe: kylančių kuratorių platforma

Publikavimo data:

2023 10 23

Pastaruoju metu Rytų Europos regionas tampa įdomus vis platesniam šiuolaikinio meno scenos laukui, suvokiant, kad ilgą laiką paraštėse palikti pasakojimai savyje talpina didelį potencialą ir patirtis iš kurių galima mokytis. Nūdienos įvykių ir geopolitinių neramumų fone projektas „Unlearning Eastern Europe: kylančių kuratorių platforma” kviečia aktualiai permąstyti (Rytų Europos) regionui būdingas problematikas – nuo istorinės praeities traumų, dekolonializacijos galimybių iki atminties politikos, priešinimosi imperializmui ir aktyvizmo strategijų.

Projektu „Unlearning Eastern Europe: kylančių kuratorių platforma“ (liet. „Atsimokant Rytų Europą“) siekiama pristatyti šiuolaikinio meno lauke veikiančių kylančių kuratorių ir meno tyrėjų praktikas ir vystomus projektus, išskirtinį dėmesį sutelkiant socio-politiniams jų aspektams bei tinklaveikos galimybėms. Programoje dalyvausiantys kylantys kuratoriai ir kultūros lauko profesionalai kviečiami nagrinėti įvairius Rytų Europos regiono sociopolitinius kontekstus ir galimas naujų scenarijų aktyvacijas, savo kuratorines, menines praktikas sieti su aktyvizmu, siekti socialinio pokyčio. Projektu siekiama sukurti palaikančią erdvę kritiniam diskursui, kuratorių vykdomų tyrimų pristatymui, jų viešinimui ir aptarimui, įtraukiant ir įveiklinant vietos menininkus, studentus, aktyvistus, akademikus ir kitus miesto dalyvius.

Programoje dalyvauti ir savo tyrimus bei projektus pristatyti kviečiami kylantys Rytų Europos regione veikiantys kuratoriai ir meno tyrėjai. Bus atrinkti 4 dalyviai (2 kilę iš Lietuvos ir 2 – iš Ukrainos), bus vykdomos jų iki 10 d. trukmės vizitai Kauno mieste. Atsižvelgiant į domėjimosi/tyrimo sritį kiekvienai(-am) atrinktai(-am) kuratorei(-iui) bus pasiūlyta po mentorę(-ių), kurie padės vystyti savo tyrimus ir ruoštis jų pristatymui. Programos pabaigoje vyks viešas simpoziumas-vizituojančių kuratorių tyrimų pristatymas Kauno menininkų namuose (numatoma data: lapkričio 24/25 d.)


Paraiškos priimamos iki 2023 m. lapkričio 5 d. 23:59 val. (Lietuvos laiku).

Paraiškos forma čia.

Atrinktų dalyvių vizitai planuojami 2023 m. lapkričio 20-29 dienomis Kaune.


Atrinktiems programos dalyviams bus suteikiama:

  • 600 eur (neatskaičius mokesčių) stipendija;
  • Apgyvendinimas Kauno mieste (2023 m. lapkričio 20-29 dienomis);
  • Kelionių išlaidų kompensavimas;
  • Mentorių konsultacijos (2-3 konsultacijos);
  • Organizuojami vizitai/susitikimai su vietos kuratoriais, menininkais, kultūros ir meno institucijomis ir iniciatyvomis;
  • Suteikiama galimybė savo tyrimus/praktikas pristatyti viešo renginio metu Kauno menininkų namuose.


Programą kuruoja: Edvinas Grinkevičius

Projektą „Unlearning Eastern Europe: kylančių kuratorių platforma“ finansuoja: Lietuvos Kultūros Taryba

Projektą organizuoja: Kauno menininkų namai

Projekto informacinis partneris: VšĮ „Artnews.lt“


Kilus klausimams, kreipkitės

[email protected]