Unlearning Eastern Europe_KMN
calendar
2023 11 25
clock
13:00

Unlearning Eastern Europe: kylančių kuratorių platforma

calendar
2023 11 25
clock
13:00

Pastaruoju metu Rytų Europos regionas tampa įdomus vis platesniam šiuolaikinio meno scenos laukui, suvokiant, kad ilgą laiką paraštėse palikti pasakojimai savyje talpina didelį potencialą ir patirtis iš kurių galima mokytis. Nūdienos įvykių ir geopolitinių neramumų fone projektas „Unlearning Eastern Europe: kylančių kuratorių platforma” kviečia aktualiai permąstyti (Rytų Europos) regionui būdingas problematikas – nuo istorinės praeities traumų, dekolonializacijos galimybių iki atminties politikos, priešinimosi imperializmui ir aktyvizmo strategijų.

Projektu siekiama pristatyti atviro kvietimo būdu atrinktų šiuolaikinio meno lauke veikiančių kylančių kuratorių ir meno tyrėjų (iš Ukrainos ir Lietuvos) praktikas ir vystomus projektus, išskirtinį dėmesį sutelkiant socio-politiniams jų aspektams bei tinklaveikos galimybėms. Programoje dalyvaujančios (-tys) kylančios (-tys) kuratorės (-iai) ir kultūros lauko profesionalės (-ai) kviečiamos (-i)i nagrinėti įvairius Rytų Europos regiono sociopolitinius kontekstus ir galimas naujų scenarijų aktyvacijas, savo kuratorines, menines praktikas susieti su aktyvizmu, socialinio pokyčio siekiu. Platforma siekiama sukurti palaikančią erdvę kritiniam diskursui, kuratorių vykdomų tyrimų pristatymui, jų viešinimui ir aptarimui, įtraukiant ir įveiklinant vietos menininkus, studentus, aktyvistus, akademikus ir kitus miesto dalyvius.

Programoje

Rūta Junevičiūtė

Paskaita "Saying What You Mean Will Save the Planet (Working Title)" (liet. „Sakydami, ką galvojate, išgelbėsite planetą (darbinis pavadinimas)“) 

Stanislava Ovchinnikova

Paskaita-performansas "Understanding The Urgency" (liet. „Suprasti skubą“) 

Asia Tsisar

Esė skaitymas “When the apricots are falling on the streets” (liet. „Kai gatvėse krenta abrikosai") 

Maria Vtorushina

Paskaita “Decolonizing gender. A historical perspective on Ukrainian queer art.” (liet. „Dekolonizuoti lytį. Istorinės Ukrainos queer meno perspektyvos“) 

Variable name (Valerie Karpan, Maryna Khrypun)

Paskaita “Highlight injustice, reformat representation. Ukrainian gestures against russian cultural appropriation.” (liet. „Nušviesti neteisybę, reformuoti reprezentaciją. Ukrainiečių veiksmai prieš Rusijos vykdomą kultūros nusavinimą.“)-

---------

Daugiau informacijos – netrukus. Renginys vyks anglų kalba.-

---------

Programą kuruoja: Edvinas Grinkevičius

Projektą „Unlearning Eastern Europe: kylančių kuratorių platforma“ finansuoja: Lietuvos Kultūros Taryba

Projektą organizuoja: Kauno menininkų namai

Projekto informacinis partneris: VšĮ „Artnews.lt“