KARILJONO KONCERTAI
calendar
2020 dabar

KARILJONO KONCERTAI

calendar
2020 dabar

Nuo 2020 m. Kauno kariljono koncertus, vykstančius Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, kuruoja Kauno menininkų namai. Koncertų ciklas prasideda gegužės ir baigasi rugsėjo mėnesį.

Profesionalūs kariljonieriai groja miesto gyventojams ir svečiams kiekvieną sekmadienį, 16:00.


Kauno kariljonas

Kauno kariljonas, Kauno „Kovų varpų“ kariljonas, yra Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio bokšte. Sudaro 49 varpai (didžiausias sveria apie 750 kg; jį fundavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir ponia Alma Adamkienė), Standart 2000 modelio klaviatūra; varpų diapazonas fis, gis, a‑gis4. Kariljonu skambinama šiltuoju metų laiku, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis (koncertus koordinuoja Kauno menininkų namai). Skamba specialiai šiam instrumentui sukurti ir aranžuoti kūriniai: nuo pasaulio tautų liaudies melodijų iki klasikinių, šiuolaikinių ir džiazo kūrinių; skambinama solo ir su įvairiais ansambliais, simfoniniu orkestru, chorais, solistais. Nuo 1992 festivalyje Kaunas Jazz Kariljonu skambinamos džiazo bei originalios kompozicijos.


Istorija

Statant Karo muziejaus rūmus ir sodelio bokštą, Mecheleno (Belgija) varpų liejykloje 1933 buvo užsakytas modernus kariljonas. 1935 meistro Marcelio Michielso pagamintas 35 varpų (didžiausias svėrė 574 kg, mažiausias – 7,4 kg) rinkinys atplukdytas į Klaipėdą. Jį sudarė (be varpų) rankinė ir kojinė klaviatūra, automatinis skambinimo velenas. 1937 02 15 specialiu aktu varpai pavadinti Kovų varpais. Tuo metu Kariljonu nereguliariai skambindavo V. Kupevičius, J. Lechavičius, J. Tallat Kelpša, Jonas Vaišaitis (John Vaisch). Iki II pasaulinio karo nuleidžiant ir pakeliant Lietuvos valstybinę vėliavą Kariljonu buvo automatiškai skambinama S. Šimkaus Lietuviais esame mes gimę ir Č. Sasnausko Marija, Marija giesmių melodijos. Nuo 1940 08 01, iškilmingai nuleidus Lietuvos valstybinę vėliavą, varpais nebeskambinta.

Kariljonas vėl suskambo 1956 pradėjus koncertuoti (nuo 1957 reguliariai) kompozitoriams V. Kuprevičiui ir jo sūnui G. A. Kuprevičiui; V. Kuprevičius solo ar su sūnumi surengė daugiau kaip 10 000 varpų muzikos koncertų. Nuo 1983 Kauno Kariljonu koncertavo ir kariljonininkai Julius Vilnonis, Raimundas Eimontas. 2006 kariljonas buvo iš esmės atnaujintas, restauruotas ir papildytas dar 14 varpų, nuliedintų firmoje Royal Eijsbouts. Nuo 2015 Kariljonu skambina ir Austėja Staniunaitytė-Proietta. Nuo 2017 kiekvieną rugsėjį vyksta Tarptautinis Kauno kariljono muzikos festivalis._

Informacija apie kariljoną ir instrumento istorija cituojama iš Visuotinės Lietuvių Enciklopedijos.

Koncertai NEMOKAMI.


renginiai