Kauno Menininkų Namų logotipas
calendar
2019 01 01 2022 12 29

Unlearning Eastern Europe

calendar
2019 01 01 2022 12 29

2019 m. pradėta vykdyti nauja tęstinė rezidencijų programa „Unlearning Eastern Europe“ („Atsimokant Rytų Europą“). Programa planuojama 2019-2022 m., per ją siekiama aktualiai permąstyti (Rytų Europos) regionui būdingas problematikas – nuo istorinės praeities traumų, dekolonializacijos galimybių iki atminties politikos ar aktyvizmo strategijų.

„Unlearning Eastern Europe“ rezidencijų programos formatas atliepia kuratoriams skirtų rezidencijų poreikį (Lietuvoje nevykdoma nė viena išskirtinai kuratoriams skirta rezidencijų programa), skatina tirti kuratorystės potencialą ir megzti tarptautines partnerystes. Programoje dalyvausiantys kuratoriai kviečiami nagrinėti įvairius Rytų Europos regiono sociopolitinius kontekstus ir galimas naujų scenarijų aktyvacijas, savo kuratorines, menines praktikas sieti su aktyvizmu, siekti socialinio pokyčio. KMN rezidencijų programa „Unlearning Eastern Europe“ siekia sukurti palaikančią erdvę kritiniam diskursui, kuratorių vykdomiems tyrimams, jiems aptarti Kauno kontekste, įtraukiant ir įveiklinant vietos menininkus, studentus, aktyvistus, akademikus ir kitus miesto dalyvius.