Unlearning Eastern Europe poster
calendar
2019 dabar

UNLEARNING EASTERN EUROPE

calendar
2019 dabar

2019 m. pradėta vykdyti nauja tęstinė rezidencijų programa „Unlearning Eastern Europe“ („Atsimokant Rytų Europą“). Programa siekiama aktualiai permąstyti (Rytų Europos) regionui būdingas problematikas – nuo istorinės praeities traumų, dekolonializacijos galimybių iki atminties politikos ar aktyvizmo strategijų.

„Unlearning Eastern Europe“ rezidencijų programos formatas atliepia kuratoriams skirtų rezidencijų poreikį (Lietuvoje nevykdoma nė viena išskirtinai kuratoriams skirta rezidencijų programa), skatina tirti kuratorystės potencialą ir megzti tarptautines partnerystes. Programoje dalyvausiantys kuratoriai kviečiami nagrinėti įvairius Rytų Europos regiono sociopolitinius kontekstus ir galimas naujų scenarijų aktyvacijas, savo kuratorines, menines praktikas sieti su aktyvizmu, siekti socialinio pokyčio. KMN rezidencijų programa „Unlearning Eastern Europe“ siekia sukurti palaikančią erdvę kritiniam diskursui, kuratorių vykdomiems tyrimams, jiems aptarti Kauno kontekste, įtraukiant ir įveiklinant vietos menininkus, studentus, aktyvistus, akademikus ir kitus miesto dalyvius.

Dalyviai/ės

Mary Mikaelyan yra menininkė iš Jerevano, Armėnijos. Dirbdama su įvairiomis medijomis ji tyrinėja faktinių, praeities, įsivaizduojamų ir galimų vietų bei praktikų galimybes ir politiką. Naudodama archyvavimo, dienoraščio, dokumentacijos ir fikcijos metodus, ji tyrinėja sudėtingus atminties, žinių, vaizduotės ir galimybių santykius. Lygiagrečiai su savo menine veikla ji vadovauja nepriklausomai meninei ir kuratorinei iniciatyvai „art basis“ Jerevane.

Tatsiana Licheuskaya yra menininkė iš Lunineco (Baltarusija), šiuo metu gyvenanti Kelne (Vokietija). Dirbdama su įvairiomis medijomis, ji siekia nagrinėti politinės galios struktūrų poveikį visuomenei ir individams kaip jos daliai. Pasitelkdama medžiagas, tekstus, prisiminimus, susitikdama su draugais ir gamindama maistą, ji renka idėjas savo darbams, kurie dažniausiai įgauna instaliacijos formą.