PIrmiausia veiksmas buvo!
calendar
2023 03 2023 04

PIRMIAUSIA VEIKSMAS BUVO!

calendar
2023 03 2023 04

„Pirmiausia veiksmas buvo!“ – žodžiai iš Johano Wolfango Goethės „Fausto“, kuriais prieš sudarydamas sandorį su Mefistofeliu mokslininkas pripažįsta veiksmo pirmenybę prieš mintį ir žodį pasaulio tvarkos kaitoje. Šiuos žodžius 1906 m. Balystoke, Dnipre ir Odesoje veikusi anarchistų grupuotė „Juodoji vėliava“ pasirinko kaip šūkį, kuriuo išreiškė agresyvios fizinės jėgos ir smurtinių taktikų taikymą priešinantis tuometinei caro valdžiai bei vis labiau įsigalintiems pramonininkams bei turtėjantiems verslininkams. Šios ir kitų anti-imperialistinių grupuočių, veikusių teritorijoje, kurią šiuo metu dalina Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos ir Rusijos valstybių sienos, istoriją 2021 m. prikėlė Bialystoko galerijoje „Arsenal“ vykusi paroda „Na początku był czyn!“. Jos kuratoriai atvėrė archyvus ir periferinį Lenkijos miestą – Bialystoką, patalpino modernėjimo procesų, darbo kovų ir politinio progresyvumo žemėlapio bei diskurso centre.

Taip pat kartu su istorikais, menininkais (ir) aktyvistais permąstė „Juodosios vėliavos“ pasipriešinimo strategijų reikšmę šiandienos socialinių ir politinių įvykių kontekste bei meniniame ir intelektualiniame gyvenime.Viena iš daugybės užuominų apie Bialystoko anarchistų ryšius su Lietuva – 1907 m. Lietuvos ir Lenkijos anarchistų ir komunistų suvažiavimas Kaune, tapęs motyvu leistis į Lietuvos anarchizmo istorijos fragmentų paieškas ir naujame vietos bei laiko kontekste performuluoti Bialystoko parodoje keltus klausimus.

„Pirmiausia veiksmas buvo!“ – paroda, renginių ir leidybos serija Kauno menininkų namuose ir socialiniame centre „Emma“ – skolinasi savo pavadinimą iš parodos Bialystoke ir papildo jos pasakojimą naujai rašoma radikalaus pasipriešinimo judėjimų Lietuvoje istorija bei svarsto apie anarchistinį impulsą pristatydama devynių autorių kūrybą.